Gå direkt till Nyheten (Utsläpp av växthusgaser minskade)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 05 March 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Utsläpp av växthusgaser minskade

Publicerad Wednesday, 12 May 2021, 10:06 av - Inskickat material

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin minskade under 2020 med tio procent jämfört med 2019, visar preliminär statistik från SCB. Samtidigt krympte Sveriges BNP med 2,8 procent.

Minskningen av utsläpp från den svenska ekonomin är den procentuellt största mellan två år sedan statistiken fick sin nuvarande form 2008.

– Däremot var minskningen i absoluta tal större mellan 2010 och 2011, säger Susanna Roth, gruppledare för miljöräkenskaperna på SCB:s enhet för miljöekonomi och miljö.

En stor del av utsläppsminskningen mellan 2019 och 2020 beror på mindre utsläpp från transportbranschen och tillverkningsindustrin.

– Utsläppen från transportbranschen minskade med över 30 procent under 2020 jämfört med 2019. Till stor del beror det på minskade utsläpp från utrikes- och inrikesflyg under coronapandemin.

Utsläpp från ekonomin

SCB:s miljöräkenskaper redovisar miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Utgångspunkten är den svenska ekonomins miljöpåverkan oavsett var i världen den sker. Under 2020 landade det totala växthusgasutsläppet från den svenska ekonomin på 49,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är en minskning med 5,6 miljoner ton jämfört med 2019.

Under samma period minskade Sveriges BNP med 2,8 procent. Det innebär att den så kallade växthusgasintensiteten minskade med 7,5 procent under året.

– Det betyder helt enkelt att utsläppen av växthusgaser räknat per producerad krona i ekonomin minskar, säger Susanna Roth.

Mindre utsläpp från bilar

Utsläppen från tillverkningsindustrin minskade med 13 procent under 2020.

– Majoriteten av den minskningen uppstod inom järn- och stålproduktionen. Även utsläppsminskningen vid tillverkning av petroleum- och kemikalieprodukter bidrog tydligt till den totala utsläppsminskningen för tillverkningsindustrin.

Växthusgasutsläppen från el, gas, värme, vatten, avlopp och avfall minskade med 8 procent under 2020 jämfört med året före. Hushållens växthusgasutsläpp minskade samtidigt med 5 procent, framförallt från personbilar.

_____________________
Pressmeddelande från Statistiska Centralbyrån

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
12 May, 2021 11:09

Oseriös redovisning om man räknar in även den svenska importen som en belastning. Då bör man ju i rimlighetens namn även räkna av den svenska exporten, annars räknar man ju utsläppen dubbelt.