Gå direkt till Nyheten ((V) frågar: Vad gör kommunen för arbetslösa ungdomar?)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 23 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

(V) frågar: Vad gör kommunen för arbetslösa ungdomar?

Publicerad Tuesday, 25 May 2021, 14:22 av Björn Smitterberg

Claes-Göran Borg, vänsterpartist, ställer frågor till Andreas Bill om vad kommunen gör för att  möta arbetslösheten. Andreas Bill (C) är ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som förra året fick ta över arbetsmarknadsfrågorna från de sociala verksamheterna.

– Coronakrisens effekter på arbetsmarknaden har slagit särskilt hårt mot våra unga i samhället. Vid sidan av minskande sysselsättning och ökande arbetslöshet har även ett stort antal unga helt lämnat arbetskraften under den senaste perioden.

– En mätning som SCB:s arbetskraftsundersökningar genomförde under november månad 2020 visar att visade att arbetskraften bland 15-24 åringar hade minskat med 84 000 personer i jämförelse med motsvarande månad föregående år, skriver Claes-Göran Borg bl a.

Med anledning av detta frågar Claes-Göran Borg:

• Vilka åtgärder har utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden vidtagit för att motverka
den ökande arbetslösheten?
• Hur har omorganisationen av arbetsförmedlingen påverkat tidigare samarbetesprojekt
och kommunens arbete med att förhindra att ungdomar blir långtidsarbetslösa?
• Delar nämndens ordförande min oro om att kommunen kommer får ta ett större ansvar
för arbetsmarknadsfrågorna jämfört med tidigare efter arbetsförmedlingens
omorganisation?