Gå direkt till Nyheten (Många löften om elektriska transporter)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 02 March 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Många löften om elektriska transporter

Publicerad Monday, 31 May 2021, 14:28 av Redaktionen

Idag håller infrastrukturminister Tomas Eneroth en digital pressträff om Elektrifieringskommissionens genomförandeplaner för hur elektrifieringen kan påskyndas. Västra Götalandsregionen är en av de regioner som medverkar på pressträffen för att kommentera hur vi ska bidra regionalt till att skynda på omställningen till eldrivna godstransporter.


– Jag är glad och stolt över allt som görs i Västra Götaland för att elektrifiera lastbilstransporterna.

Det säger regionutvecklingsnämndens ordförande Kristina Jonäng som i dag medverkar i infrastrukturministerns pressträff om regionala och nationella elektrifieringslöften för gods på väg.

Västra Götaland är en av de regioner i Sverige som har bidragit med löften. Ett 40-tal aktörer i Västra Götaland har på kort tid bidragit med uttalanden om hur de tänker bidra till att skynda på omställningen till eldrivna godstransporter.

– Det som är extra roligt med elektrifieringslöftet är att det visar bredden av aktörer som har höga ambitioner: inte bara fordonstillverkarna, utan åkerier och speditörer, transportköpare, hamnar och andra logistikcenter, industrier, elnätsbolag, kommuner, hela innovationssystemet – alla drar åt samma håll, säger Kristina Jonäng.

Västra Götalandsregionen gör just nu en kraftsamling för hållbar omställning inom elektrifiering, som en del av den regionala utvecklingsstrategin. I elektrifieringen ingår inte bara lastbilstransporter utan omställningen av hela transportsektorn. Men också processindustrins omställning, utbyggnaden av förnybar elproduktion och ett elnät med tillräcklig kapacitet.

– Omställningen är nödvändig för klimatets skull, men också för jobb och ekonomi. Och det går fort nu. Vi måste ligga i framkant om vi ska klara den globala konkurrensen. Vi i Västra Götalandsregionen bidrar till utvecklingen genom vårt regionala utvecklingsarbete och utvecklingsbudget, säger Kristina Jonäng och passar på att efterlysa draghjälp från nationellt håll i form av stödsystem som är enkla och användarvänliga, bättre kapacitet i elnätet och upphandlingsregler som gynnar omställningen.

17 löften för att elektrifiera regionala godstransporter

Regeringens elektrifieringskommission presenterar tillsammans med bland annat regioner, länsstyrelser och näringsliv 17 elektrifieringslöften med konkreta åtaganden från 265 aktörer. Löftena ska påskynda elektrifieringen av regionala godstransporter med lastbil i hela landet.

– Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. För att nå dit måste utsläppen från transportsektorn minska och då är elektrifieringen helt avgörande. Elektrifieringslöftena innebär att flera aktörer nu går samman för att uppnå konkreta resultat. Det är precis såhär vi måste arbeta för att ställa om transportsektorn, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth, som är ordförande i Elektrifieringskommissionen.

Elektrifieringslöftena är framtagna i samverkan mellan energibolag, transportköpare, fordonstillverkare, drivmedelsbolag, teknikföretag, länsstyrelser, regioner och kommuner. Av löftena är 16 stycken regionala och ett är nationellt. Löftena innebär konkreta åtaganden och innebär exempelvis att transportföretag ställer om till eldrift, att transportköpare upphandlar eldrivna transporter, att logistikparker och drivmedelsstationer bygger laddinfrastruktur, att fordonsindustrin levererar eldrivna lastbilar och att elnätsbolag arbetar med att bygga ut nät för laddinfrastruktur.

Arbetet med elektrifieringslöftena är initierat av Elektrifieringskommissionen som regeringen har inrättat för att påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga vägtransporterna och transportsektorn som helhet. Kommissionen består av infrastrukturminister Tomas Eneroth som ordförande samt 16 ledamöter. Ledamöterna är representanter från näringsliv, akademi och offentlig sektor.

___________________
Pressmeddelande från Västra Götalandsaregionen och  regeringen