Gå direkt till Nyheten (Liberalernas förslag till Lidköpings utveckling
“Inte fler industrier i strandnära lägen!”)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Liberalernas förslag till Lidköpings utveckling
“Inte fler industrier i strandnära lägen!”

Publicerad Wednesday, 02 June 2021, 10:57 av Redaktionen

Liberalerna i Lidköping har lämnat sina förslag tillsatsningar i kommunen det närmaste och de båda därpå följande åren.

Förslaget återges här i sin helhet.

Liberalerna i Lidköping har både förslag, initiativförmåga och förmåga att utveckla Lidköping.

Vi Liberaler vill även att Lidköpingsborna skall märka av både statsanslagen som ges i Covid-19 stöd och även det faktum att Lidköping har en ansenlig förmögenhet i kapitalplacering.

Vi vill inledningsvis fortsatt envisas med att varna för faran med den nedmontering som sedan flera år sker inom socialvälfärd i Lidköping. Detta genom en konstant för liten budget som tvingar fram sparförslag som drabbar de som redan idag har det svårast. Vi Liberalerna ger vi en ramförstärkning på 10 miljoner kronor för att ge möjligheter att vända denna utveckling. Det ger en möjlighet till utvecklande av det sociala trygghetsnätet istället för nuvarande krav på sparande.

Fler och fler barn och unga har det jobbigt och detta skapar utmaningar under skoltid. Vi vill på riktigt göra skillnad och ge möjligheter och ger därför Barn och Skola en ramförstärkning på 20 miljoner kronor. Det är kommunens lagliga skyldighet att ge våra barn och unga det stöd som man behöver i skolan. Vi vill med detta även skapa en bättre arbetsmiljö för lärare.

Under sommartid inträffar tyvärr allt oftare oroligheter och stökiga situationer där ungdomar är inblandade. Vi behöver agera proaktivt för att skapa en bättre situation och riktar därför 10 miljoner kronor för rejäla ungdomssatsningar. Tillsammans med ett föreningslyft på 10 miljoner kronor ser vi att vi kan göra skillnad i Lidköping för våra unga och därmed deras individuella och vår gemensamma framtid. Föreningsverksamheten skapar gemenskap och fostran och något vi som politiker måste ge utökade möjligheter. De insatser som sker i föreningsverksamheten kan aldrig ersättas av annan verksamhet och måste värnas och stöttas.

Vi ser även att det är viktigt att stimulera ungdomar som startar UF-projekt att dessa kan få stöd och hjälp att bedrivas utanför projektens ramar. Vi ser detta som stöd för framtida företagare och därmed även framtida nya arbetsplatser.

För att skapa ett centrum där vi vänder trenden och får fler butiker istället för som i dagsläget så behöver vi från politiken gå in med stöd och hjälp. Vi har sedan tidigare motionerat för att införa sommaronsdagar och lyfter det som en viktig fråga i denna budget. Vi ser att dragplåster med uppträdande av kända artister tillsammans med senarelagd torgmarknad och uteserveringar kommer att locka fler till centrum och därmed även möjlighet till utökad handel och överlevnad för våra centrala butiker.

Digitaliseringen går fram med stormsteg och har fått en extra skjuts via pandemin. Många hänger tyvärr trots egen vilja och insatser inte med och får därmed ett icke önskvärt utanförskap. När det gäller tex vaccinering mot Covid-19 så fordras att man behärskar Mobilt BankID för att kunna boka tider. Det finns så gott som alltid alternativa manuella lösningar men skapar trots det en känsla av utanförskap.
Vi vill därmed införa en tjänst som finns tillgänglig på tex biblioteket som kan bistå med enklare digitala uppgifter.

När det handlar om Hamnstadsområdet så vill vi förändra nuvarande låsningar och inhägnader. Gör om platsen för den sk. Kohagen till ett område för ställplatser för husbilar (kortare stopptider). En utmärkt gångväg är redan utbyggd som går från Nya Stadens torg till denna plats, det är dags att använda detta nu.

Vi avsätter även investeringspengar och vill starta igång det Kulturhus som vi sedan cirka 15 år via Inghar Främmberg och Liberalerna har drivit. Vi ser att det skall ligga längst ut på Västra sidan av inloppet till Lidan. En fantastisk och i dag outnyttjad plats som sätter Lidköping på
den Kulturella kartan.

För att ytterligare skapa möjligheter att nyttja Vänern på ett bättre sätt föreslår vi att den sedan länge omtalade långbryggan nu byggs och då även avslutas med en konstgjord ö där vi ser att ett kallbadhus uppförs. Ön kan byggas för de schaktmassor som numera läggs i östra hamnen. Vi vill inte lägga mer industri i strandnära läge och vill därmed använda utfyllnadsmassorna till denna konstgjorda ö.

Nu är det nära att det badhus vi sedan länge kämpat för blir verklighet. Men det räcker inte att som i dag ta ett beslut i taget. Allt hänger ihop och vi förde för många år sedan fram ett  förslag där vi ser en utbyggnad av idrottenshus med fullmåttshall där det nuvarande badhuset ligger.

När det gäller trafikrytmen så är den under all kritik vissa tider på dygnet och det kan inte lösas med cykel- och gångstrategier. VI behöver se över och skapa möjligheter att leda biltrafiken på bättre sätt. Detta behöver lösas omgående inte bara för ökad trivsel utan även för att förhindra eventuella tragiska olyckor. Vi vill därför att det snarast startas upp ett projekt för bättre trafikflöden i Lidköping och avsätter 5 miljoner kronor till detta.

Vi hoppas att kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Liberalernas budget och därmed ge Lidköpingsborna ovanstående möjligheter.

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
3 June, 2021 11:38

“Detta genom en konstant för liten budget som tvingar fram sparförslag som drabbar de som redan idag har det svårast.”

Det är ju precis så som Liberalerna med Pär Johnson i spetsen agerat gällande Skas sedan 2015.
Två fel gör ta mig tusan inte ett rätt. Bristen på självinsikt tycks vara total!