Gå direkt till Nyheten (155 frihetsberövade i största insatsen hittills mot organiserad brottslighet
21 i Västsverige greps vid tillslag)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

155 frihetsberövade i största insatsen hittills mot organiserad brottslighet
21 i Västsverige greps vid tillslag

Publicerad Tuesday, 08 June 2021, 11:16 av Redaktionen

Polisen har genomfört ett av de största tillslagen hittills mot vålds- och narkotikabrottsligheten och förhindrat ett tiotal mord. Insatsen är en del av en unik polisoperation som skett i samarbete med bland andra FBI.

Hittills har 155 personer frihetsberövats i insatser som rör svenska förundersökningar. Operationen har koordinerats av polisens nationella operativa avdelning och alla sju polisregioner har deltagit.

En rad länder världen över har ingått i insatsen som gått under namnet Trojan Shield/OTF Greenlight. I Europa, där 16 länder deltagit, har arbetet letts av Sverige och Nederländerna i samarbete med Europol.

– Polisen agerar med full kraft mot den organiserade brottsligheten för att på alla sätt vända den negativa utvecklingen med skjutningar och sprängningar. Det här är ett av de största tillslagen mot vålds- och narkotikabrottsligheten både i Sverige och internationellt sett och det är ytterligare ett steg i polisens offensiva arbete, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid Noa, polisens nationella operativa avdelning.

Den krypterade plattformen ANOM, som nu har släckts ner, har använts av kriminella för att planera, koordinera och kunna genomföra brott. Plattformen har totalt haft omkring 12.000 användarkonton. Svensk polis har haft tillgång till konversationer från 1.600 av dessa. Av de 1600 har polisen tagit ut 600 användarkonton vars aktivitet bedöms vara särskilt intressanta för svensk polis.

Plattformen skapades och administrerades i det dolda av FBI. I takt med att liknande tjänster som Encrochat och Sky ECC försvann övergick allt fler kriminella aktörer till att kommunicera på den nya plattformen. Enligt FBI har över 27 miljoner meddelanden skickats via plattformen av över 200 kriminella nätverk mellan oktober 2019 och juni 2021.

– Trojan Shield är ett lysande exempel på innovativ brottsbekämpning och internationellt samarbete. Vi uppskattar den svenska Polismyndighetens hårda arbete med att bekämpa gränsöverskridande organiserad brottslighet och deras samarbete med FBI, säger Calvin A. Shivers, biträdande chef för FBI:s utredningsenhet.

Med hjälp av informationen har svensk polis kunnat förhindra ett tiotal planerade mord och av de nu 155 frihetsberövade bedömer polisen att flera är styrande aktörer i kriminella nätverk som har haft stort inflytande på narkotikamarknaden samt har varit anstiftare till våldsuppgörelser i form av till exempel skjutningar.

– Brottsligheten är internationell och vårt samarbete med andra länder är avgörande för att kunna bekämpa den. Av samma anledning var det en självklarhet för oss att leda den europeiska polisoperationen, säger Linda H Staaf.