Gå direkt till Nyheten (Pengar till lokala landsbygdsprojekt)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 24 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Pengar till lokala landsbygdsprojekt

Publicerad Tuesday, 15 June 2021, 16:07 av Redaktionen

Leader Nordvästra Skaraborg verkar för en levande landsbygd och lokala utvecklingsprojekt. Hittills har hundratals projekt fått stöd. Här är några nya projekt.

Leader skulle egentligen arbeta fram till 2020 men har fått mer pengar för ytterligare två år. För Nordvästra Skaraborg handlar det om 13,5 miljoner och nu har de första projekten fått del av dessa pengar. Leader Nordvästra Skaraborg består av kommunerna Essunga, Grästorp, Gull[1]spång, Götene, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda och Vara.

Keramikverkstad i Vara
Elisabeth Ljungberg har beviljats stöd för att färdig[1]ställa en lokal och starta upp en öppen keramikverk[1]stad med verksamhet som kurser, bokning av drejski[1]vor och olika evenemang. Målgruppen för projektet är alla som vill prova på att arbeta med keramik och lera.
Projektägare: Elisabeth Ljungberg
Stödbelopp: 120 000 kr.

Förstudie för bioenergianläggning

Stöd har beviljats för en biogassatsning i Otterbäcken. Projektets syfte är att identifiera investerare och aktörer som kan bygga en bioenergikombinatanläggning för att producera biobränsle baserat på lokal råvara. En anläggning skulle bidra till att göra industrin i Gullspång mer hållbar och öka konkurrenskraften för bioekonomi genom de lokala bioenergitillgångarna.
Projektägare: Gullspångs kommun
Stödbelopp: 500 000 kr

Matstudio med upplevelser, hantverk och samarbete
Olofmånsgården har fått projektstöd för att skapa en mat[1]studio där lokalproducerad mat står i fokus och där gårdens gäster och samarbetspartners upplever maten tillsammans. Inom projektet ingår bland annat produktutveckling, utbildning, studiebesök, nätverkande och framtagande av en marknadsplan.
Stödbelopp: 200 000 kr.

Förstudie för biogas Västra Skaraborg
Agroväst har fått projektstöd till en förstudie inför en etablering av en eller flera lantbrukarägda biogasanlägg[1]ningar i västra Skaraborg. Målet är att få ett beslutsun[1]derlag inför produktion av biogas och biogödsel i västra Skaraborg. Projektägare: Agroväst Livsmedel Aktiebolag
Stödbelopp: 454 445 kr