Gå direkt till Nyheten (Pandemin fortsätter påverka sjukvården)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 20 maj 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Pandemin fortsätter påverka sjukvården

Publicerad Thursday, 17 June 2021, 19:31 av Redaktionen

Skaraborgs Sjukhus ser inte slutet på pandemin ännu, men det finns ändå positiva signaler att ta till sig.
Det skriver styrelsen i ett meddelande efter dagens möte.

Patientbesök inom öppenvården börjat återgå mot mer normala nivåer. En annan ljuspunkt är att sjukfrånvaron har minskat under maj månad 2021 jämfört med maj månad 2020. Minskningen beror, bland annat, på lägre spridning av Covid-19, där klustersmitta och personalsmitta har minskat avsevärt

På grund av Covid-19:s fortsatta påverkan på samhället har bemanning av IVA-platser prioriterats före bemanning av operationssalar, vilket påverkat möjligheten att utföra planerade operationer.

Andra noteringar efter den senaste månaden:

  • Antal väntande till första besök har under de senaste månaderna varit konstant och antal väntande uppgår efter maj till drygt 1 600 patienter. Antal väntande över 90 dagar har dock minskat under våren
  • Antal väntande till operation har under de senaste månaderna ökat, framförallt beror detta på att operationsverksamheten inte haft möjlighet att återgå till normal produktion på grund av den pågående pandemin.
  • Månadens budgetavvikelse uppgår till -27,6 miljoner kronor vilket ger en ackumulerad avvikelse på -76,6 miljoner kronor.
  • Prognosen från mars på -200 miljoner kronor inkluderar kompensation för pandemin. Prognosen efter maj ligger kvar på motsvarande nivå men förutsätter att sjukhuset ersätts för köpt vårdgaranti upp till basvolymer.

-Vi har ett fortsatt stort uppdrag framför oss och hela Skaraborgs Sjukhus arbetar intensivt för att ta emot så många patienter som möjligt under rådande omständigheter. Vår fantastiska vårdpersonal har utfört storartade insatser under året som gått, och fortsätter göra det. Jag hoppas att alla i samhället gör vad de kan för att minska smittspridningen för att hjälpa till så att vårdpersonalen skall få ut ledigheter och vila, säger Pär Johnson, styrelseordförande, Skaraborgs Sjukhus.