Gå direkt till Nyheten (Debatt: – Vi kan inte påverka sjukhusens inkomster)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 01 March 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: – Vi kan inte påverka sjukhusens inkomster

Publicerad Monday, 28 June 2021, 08:03 av Insändare

Pär Johnson svarar på en debattartikel i Lidköpingsnytt om Skaraborgs sjukhus.

Klicka till Susanne Berglunds (S) ursprungsartikel.

Kan inte mer än notera att Socialdemokraterna redan påbörjat valrörelsen inför regionvalet 2022. Även om det är en påbörjad valrörelse är det viktigt att hålla sig till fakta. Vi brukar som styrelsemedlemmar vara överens om de flesta beslut och har i praktiken inte någon möjlighet att påverka sjukhusets intäkter.

Man kan tolka och se saker på olika sätt så jag har därför bett om ekonomiska underlag från Västra Götalandsregionen. Det visar sig då att sedan GrönBlått (M,C, KD, L och MP) 2015 tog över styret i regionen har sjukvården prioriterats. Tillskottet till just sjukvård har varit ca 2 miljarder kronor extra år för år och var därför 2020 mer än 9 miljarder extra per år till sjukvård jämfört med när Socialdemokraterna fördelade pengarna. 2015 var tilldelningen ca.36 Mdr och 2020 var den ca 45 Mdr per år, För jämförbarhetens skull väljer att inte redovisa årets tilldelningar eftersom då är även pandemirelaterade ersättningar med och blir därför missvisande.

Just Skaraborgs sjukhus hade när Socialdemokraterna lämnade styret 2015 intäkter från Regionen på 3,944 miljarder kronor och 2020 4,888 miljarder. Det betyder en intäkts ökning under dessa fem år som gör att vi nu har näst intill 1 miljard mer per år än jämfört med när Socialdemokraterna fördelade budgeten.  Jag har med dessa siffror väldigt svårt att förstå påstående om att vi inte satsar pengar på sjukhusvården och i detta fall på Skaraborgs Sjukhus.

Som ordförande för sjukhuset kommer jag aldrig att tacka nej till ökade budgetanslag men det finns även annan vård i form av vårdcentraler, mobil närvård m.m. som våra medborgare i Skaraborg behöver.

När det gäller att köerna växt under pandemin är det snudd på oseriöst att göra politik av detta av flera anledningar. För det första så borde vi inte skuldbelägga pandemivården som vi gemensamt varit överens om att den måste få högsta prioritet. Vi har gemensamt gett sjukhusledningen uppdrag att fokusera på pandemivård och prio 1 operationer. Vi har dessutom gemensamt gett sjukhusledningen mandat att anställa så många man kan få tag på under den rådande pandemin för att få in så många händer och personer som möjligt för vård och som avlastning för den hårt belastade personalen.  Det är för oss alla i både styrelsen och sjukhusledningens högsta fokus att bemanna upp så många operationsavdelningar som möjligt så fort trycket från pandemin nu klingar av och personalen fått en nödvändig återhämtning.

För att få ett annat fokus än kostnadsbesparingar, nedskärningar och centraliseringar har styrelsen för Skaraborgs sjukhus beslutat att inga förslag för ekonomi i balans får handla om förändringar av utbudspunkter, (centralisering). Vi har i stället gett sjukhusledningen i uppdrag att tillsammans med personalen fokusera på förändringar i vardagsarbetet som skapar möjligheter att till exempel klara fler operationer per dag. Detta ger både ökade intäkter samt minskade köer. Detta röstade tyvärr Socialdemokraterna emot…..!

Som tur är har inte Socialdemokraterna majoritet i styrelsen vilket innebär att GrönBlått därmed kunde få igenom detta beslut. En direkt konsekvens av detta är att det har stoppat flera föreslagna centraliseringar vilket gör att alla våra fyra sjukhus har kvar sin verksamhet och personalen och medborgare kan känna en trygghet.

Kan när jag har ordet även nämna att Socialdemokraterna även röstat emot att ge sjukhusledningen i uppdrag att utreda om det går att bygga en helikopterlandningsplats i Lidköping.

Hur var det Susanne avslutade sin debatt artikel? Kom ihåg detta när ni går till valurnorna i september nästa år.

 Pär Johnson (L)
Ordförande Skaraborgs Sjukhus

 

4 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
28 June, 2021 09:17

Uppenbarligen är detta uppdrag i sjukhusstyrelsen enbart ett rollspel för Pär Johnson, för han tycks helt bortse från sin roll i regionfullmäktige och den styrande koalitionen som nu i sju år medvetet underfinansierat sjukhusen så att man aldrig kunnat planera basverksamheten på ett hållbart sätt. Budgetar som uppenbarligen regionfullmäktiges Pär Johnson står bakom, men som sjukhusstyrelsens Pär Johnson inte står bakom.
Dr Jekyl and mr Hyde?

Pär Johnson
Gäst
Pär Johnson
28 June, 2021 09:54

Det du missar Ove är att jag i texten nämner hur mycket M,KD, C, MP och L ökat anslagen till Sjukvården och även till Skaraborgs Sjukhus. (Jag har inte satt rubriken). Det görs mycket riktigt i Regionfullmäktige där även jag bidragit. Sedan du för några år sedan slutade med regionpolitiken (sjukhusstyrelsen)för V har anslagen konstant ökats. Läs gärna artikeln och inte enbart rubriken.

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
29 June, 2021 09:40

Nej jag har inte missat det Pär. Att ni i efterhand pytsar in pengar till av er riktade verksamheter finansierar inte basverksamheten. Men du får gärna förklara varför ni efter varje underfinansierad vårdöverenskommelse börjar med minus i sjukhusens verksamheter? Jag är mycket väl medveten om hur ni missköter sjukhusen pga er dolda politiska agenda.

Watchingeye
Gäst
Watchingeye
28 June, 2021 12:40

Hörrudu Jonsson…. När tjänster som blir vakanta vid Lidköpings sjukhus inte tillsätts, utan flyttas över till Skövde… Ska det alltså varken tolkas som neddragning eller som ett led i centralisering?
Att verkligheten inte direkt är synkroniserad med dina politiska floskler är tyvärr ingen nyhet för oss vanliga medborgare.