Gå direkt till Nyheten (Nedslag i Lidköpings historia
Tidiga bokhandlare i Lidköping, del 2)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nedslag i Lidköpings historia
Tidiga bokhandlare i Lidköping, del 2

Publicerad Friday, 06 August 2021, 13:25 av Redaktionen

Den 20 februari 2019 kunde man läsa rubriken 176-åriga bokhandeln laddar för bokrean och underrubriken En av Sveriges äldsta bokhandlar.  Det handlade om Axel Ericssons bokhandel, som på en skylt utanför butiken vid Nya stadens torg anger, att man etablerades 1837. Om så är fallet, var bokhandeln 176 år 2019.
Men stämmer detta?
Frågan har föranledde arkivforskaren Alf Johansson att leta fram uppgifter om tidiga bokhandlare i Lidköping. Detta är andra delen.

  1. J. A. Barcks Bok- och Musikhandel -1843, fortsättning

Under december 1842 annonserade P. J. A. Barck i varje nummer av tidningen – först en annons den 3 december.

Julen närmade sig, vilket märks av titlar som:

–   Nyttigt Tidsfördrif under Julferierna,
–   Valda berättelser för snälla barn,
–   Morfar Hardings berättelser i kretsen af älskade barnbarn,
–   Den lilla Djurvärlden för små Barn,-   En Tomtegubbes Aftonberättelse för Barn och
–   Tidsfördrif för Barn i små Fabler.

Man kan också läsa titeln Palestina Geograf. Archeol. och Histori. beskrifning av Palmblad. Det torde ha varit professorn i grekiska Vilhelm Fredrik Palmblad som var författaren. På den tiden existerade inte staten Israel och det palestinska området ingick i det dåtida turkiska väldet. Den nutida staten Israel bildades inte förrän 1948.

Nästa annons kom den 10 december 1842. Då hade Esaias Tegners Frithiofs Saga kommit ut i ny upplaga och Erik Gustaf Geijer publicerat Sånger vid Fortepiano. Fortepiano kallas idag bara piano.

Den 17 december 1842 fanns det också en bokannons från P. J. A. Barck i tidningen.

Här hittar man böcker om Sydamerika och Stockholm, om den Hegelska filosofin och Plutarkos jämförande levnadsbeskrivningar, denna gång en del om grekiska och homeriska prosaiker (prosaförfattare). Det fanns också böcker och kurser i Hem-Skolan att köpa. Man kanske kan säga, att det kan ha motsvarat min tids brevkurser på Hermods och NKI. Euphrosyne är enligt Ekbohrns ordbok ett grekiskt kvinnonamn, som bland annat betyder ”glädjebringarinna”. Lidköpings store son Gunnar Wennerberg hade ännu inte låtit tala om sig, han studerade i Uppsala. En av hans systrar hette Euphrosyne och hon fanns antagligen ännu i hemmet hos kontraktsprosten Gunnar Wennerberg.

På julaftonen fanns det en sista bokannons för 1842 i LT från Barck. Då handlade det bland annat om Robinson Crusoe, Mjölkläkaren, Handbok för Fiskare, Kokbok, Julgåfva åt snälla Barn, Arméns Uniformer, En liten Flickas minnesanteckningar och Luthers lefverne.

J. A. Barck hade problem med sitt lånbibliotek. Annonsen i juli gav antagligen inte önskat resultat och han återkom med annonser i december 1842.

Han ville få ordning på sitt lånbibliotek, eftersom han tänkte ”med görligaste första” sälja sitt bibliotek. Därför vände han sig till ”alla de som innehafva Böcker, tillhörande nämnde bibliothek”, att de ”behagade med alldraförsta desamma till mig återlemna”. Om böcker inte återlämnades fick han finna sig i ”obehaget att för förkommen Bok ålägga liqvid efter Boklådepris”. Den första annonsen var införd i LT både den 17 och 24 december 1842 och den andra annonsen var införd den 31 december 1842.

Om Barck fick in alla böckerna till lånbiblioteket förtäljer inte historien. Däremot kan man av en annons i LT den 18 februari 1843 förstå, att han hade sålt biblioteket. Då annonserade nämligen S. A. Hallman: ”Som jag nu, genom köp af Hr Tullinspektor Barck, blifvit egare af dess hittills innehafda Lånbibliothek, tager jag mig friheten samma Bibliothek till fortsatt utlåning anmäla, helst det nu blifvit betydligt tillökt och förbättradt.”

J. A. Barck var alltså tullinspektör och hade kanske haft sin bok- och musikhandel och sitt läsbibliotek som ett intresse vid sidan om sin tjänst vid tullen. Han hade under 1842 också flera gånger annonserat i LT som en form av skeppsmäklare för däckbåten Ellida.

Jag har hittat tullinspektören P. J. A. Barck med annonser i LT 1844, men då handlade de inte om böcker i lånbiblioteket. Då annonserade han mera som plats- och hyresförmedlare.

________________________________

Tidigare artiklar skrivna av Alf Johansson i Lidköpingsnytt – klicka