Gå direkt till Nyheten (Hundra motioner till Kyrkomötet
Här kan du hitta alla)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 05 March 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Hundra motioner till Kyrkomötet
Här kan du hitta alla

Publicerad Sunday, 08 August 2021, 10:54 av Redaktionen

Det senaste årets överskuggande frågor om pandemin och klimatet sätter sin prägel också på motionerna till kyrkomötet 2021. När motionstiden gick ut i dag 5 augusti hade 100 motioner inkommit. Erfarenheter från pandemin, förvaltningen av kyrkans skog och vården av kulturarvet är frågor som återkommer i motionerna till årets kyrkomöte.

Flera motioner relaterar på olika sätt till pandemin och hur den påverkat Svenska kyrkans verksamhet.

– Det handlar om att utvärdera och ta fasta på de erfarenheter som gjorts under det gångna året, till exempel när det gäller digitalisering, men också om att blicka framåt och se vad Svenska kyrkan behöver göra för att stå ännu bättre rustad vid nästa kris, säger Emma Hansen Dahlqvist, handläggare för kyrkomötet.

Klimat och hållbarhet är också ämnen som återkommer i flera motioner. Den biologiska mångfalden i kyrkans skogar och byggandet av vindkraftverk på kyrkans mark hör till de frågor som lyfts.

Flera motioner anknyter också till årets skrivelser från kyrkostyrelsen till kyrkomötet, som revideringen av psalmboken och förslagen om ökad administrativ samverkan inom ett antal områden för att möta framtida ekonomiska utmaningar för Svenska kyrkan.

Vården och tillgängliggörandet av det kyrkliga kulturarvet uppmärksammas också i ett antal motioner, bland annat lyfts att den så kallade kyrkoantikvariska ersättningen från staten behöver bli större.

Utöver de motioner som inkommit till årets kyrkomöte ska också sex bordlagda motioner från förra året behandlas.

Här finns alla motioner till kyrkomötet 2021.