Gå direkt till Nyheten (Nedslag i Lidköpings historia
Tidiga bokhandlare i Lidköping, del 4)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nedslag i Lidköpings historia
Tidiga bokhandlare i Lidköping, del 4

Publicerad Friday, 13 August 2021, 08:45 av Redaktionen

Den 20 februari 2019 kunde man läsa rubriken 176-åriga bokhandeln laddar för bokrean och underrubriken En av Sveriges äldsta bokhandlar.  Det handlade om Axel Ericssons bokhandel, som på en skylt utanför butiken vid Nya stadens torg anger, att man etablerades 1837. Om så är fallet, var bokhandeln 176 år 2019.
Men stämmer detta?
Frågan har föranledde arkivforskaren Alf Johansson att leta fram uppgifter om tidiga bokhandlare i Lidköping. Detta är 4:e delen.

  1. A. Hallmans Bok- Musikhandel 1843-1853, fortsättning

 

Hallman fortsatte dock med sin bokhandel och att annonsera i LT och i efterföljaren Lidköpings nya Tidning (LnT). Men han fick konkurrens. 1845 fanns det också andra, som ville sälja böcker av olika slag till Lidköpingsborna och som annonserade därom i LnT. Den första annonsen kunde man läsa den 11 januari, då det handlade om Original-Bibliothek i Den Sköna Litteraturen af utmärkta Författare ock Författarinnor inom Fäderneslandet.

I annonsen kan man bland annat läsa, att det skulle komma ett häfte var 14:e dag om 4 ark i duodesformat”. I Ekbohrns ordbok ges förklaringen: ”Duodes (af lat. Duodecim, tolft) form (format) af en bok der arket är indelat i tolf blad.” Varje häfte skulle alltså bestå av 48 sidor. Kostnaden för prenumerationen varierade beroende på, om man prenumererade via ett postkontor eller via en bokhandel. Bokhandlaren Hallman fick här konkurrens av J. M. Tengbergs Boktryckeri, som tog upp prenumerationer av Original-Bibliotheket.  J. M. Tengberg var utgivare av Lidköpings nya Tidning.

Flera för mig kända namn anges i annonsen som medverkande författare i ”Bibliotheket”. I Focus uppslagsbok, band I A-Fm tryckt 1959 kan man läsa om dem:

–   Emilie Flygare Carlén ((1807-1892), som hade kommit ut med Rosen på Tistelön 1842 och senare skulle bli bekant också för Ett köpmanshus i skärgården och Enslingen på Johannisskäret,

–   Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866), som hade kommit ut med bland annat Drottningens juvelsmycke 1834 och Det går an – hans roman om Sara Videbeck – 1838 och senare skrev Songes 1849, lyrik som han själv hade tonsatt, och

–   Magnus Jacob Crusenstolpe (1795-1865) som hade kommit ut med Morianen 1840-44.

Men också Hallman tog upp prenumerationer för detta och andra liknande ”Bibliothek”. Detta framgår av hans annons i tidningen den 2 augusti 1845.

Tengberg blev också bokhandlare genom sitt boktryckeri. Jag vet dock inte, om han tryckte de böcker som han sålde. I en annons i den egna tidningen den 15 november 1845 bjöd han ut bland annat den Svenska Psalmboken i sidenpraktband och Catecheser i fickformat.

I S. A. Hallmans annons i samma tidning finns också boken Alice, genremålning af författaren till Anders och hans Spirtus till salu för samma pris 32 skilling Banko, som Tengberg också angav. Men författarens namn angavs inte i någon av annonserna. Men vad är Spirtus? Är det ett efternamn eller handlar det om ”spiritus”? I Ekbohrns ordbok kan man läsa ”Spiritus lat., ande, kraft; sprit”.

Inför julen annonserade de båda i LnT den 20 december 1845. Hallman erbjöd bland annat ”Många sorters större och mindre Barnböcker, med nöjsamma och nyttiga plancher och texter” och Tengberg erbjöd ”Vackra Psalmböcker, Passande till Julgåfvor”.

Hallman fortsatte att annonsera i LnT. 1846 hittar man i hans annonser bland annat böcker av och om ledamoten i Svenska akademin professorn mm Anders Fryxell:

Fryxell som skriftställare för 16 skilling,

Om Aristokrat-fördömmandet av Fryxell för 24 skilling,

Om A. Fryxell av Mellin för 12 skilling,

Geijers svar till Professor Fryxell för 32 skilling och

Berättelser ur Swenska historien av A. Fryxell i 13 delar  för 19 riksdaler.

I en annons den 3 juli 1847 antyds, att Hallman fick samma bekymmer med sitt lånbibliotek, som företrädaren J. P. A. Barck hade haft med sitt. Han ville få in utlånade böcker från dem som inte hade betalat för sig.

I samma nummer av tidningen erbjöd han en mängd religiösa böcker i form av bibeln, nya testamentet, psalmböcker, katekeser och bön- och andaktsböcker. Där fanns också två böcker av Alexander Dumas, nämligen Brudklänningen och Miladys son. Även August Blanche var representerad med flera verk.

1848 dyker Lidköpings store son Gunnar Wennerberg för första gången upp i en annons från S. A. Hallmans Bok-och Musikhandel. I LnT den 26 augusti står han nämnd bland flera andra med enbart sitt efternamn under ”Många nya musikalier”. Gunnar Wennerberg skulle snart bli en under den senare delen av 1800-talet mycket omtalad och hyllad person.

I samma annons erbjöd Hallman också skriften Råd mot koleran av Sondén för fyra skilling. Då visste ingen i Lidköping, att dessa råd skulle komma till användning bara fem år senare, när koleran slog till mot Lidköping med stor kraft. I LnT den 10 december 1853 kan man läsa:

”Under de 8 weckor denna mördande sjukdom hemsökt wårt samhälle, har han, i öfwerensstämmelse med kyrkoboken, bortryckt 171 personer, neml. 76 mankön och 95 qwinkön.”

Inför julen hade Hallman enligt sin annons den 16 december 1848 fått in bland annat boken Hakon Jarl av Ölensläga för 52 skilling. Författarnamnet är uppenbart felskrivet. Enligt Focus uppslagsbok, band IV Se-Ö, tryckt 1959 var det var den danske författaren Adam Oelenschläger (1779-1850) som hade givit ut Hakon Jarl 1807. Han skrev också den danska nationalsången Der er et yndigt land.

Natten mellan den 22 och 23 maj 1849 brann gamla staden till största delen och cirka 800 människor blev hemlösa. Många av dem hade inga försäkringar att falla tillbaka på. LnT:s lokaler drabbades också och tidningen kom ut först den 2 juni och kunde då berätta om branden. Hallman annonserade i tidningen och då erbjöd han bland annat Skaraborgs Läns brandstods-Blanketter och Reglementen. De som hade brandförsäkrat sina hus kunde antagligen behöva dessa blanketter.

Senare den 1 december 1849 kunde man i LnT läsa:

”Lektor G. Wennerbergs stora poetiskt-musikaliska werk wäntas oförtöfwadt i musikhandeln, helt wisst till alla musikwänners stora fröjd. Det lärer få den originella titeln Gluntarne.”

Tre veckor senare kunde Hallman erbjuda ”Gluntarne af G. Wennerberg 1 häft” till priset av 1 Riksdaler banko.

 

________________________________

Tidigare artiklar skrivna av Alf Johansson i Lidköpingsnytt – klicka