Gå direkt till Nyheten (Nedslag i Lidköpings historia
Tidiga bokhandlare i Lidköping, del 5)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nedslag i Lidköpings historia
Tidiga bokhandlare i Lidköping, del 5

Publicerad Monday, 16 August 2021, 13:47 av Redaktionen

Den 20 februari 2019 kunde man läsa rubriken 176-åriga bokhandeln laddar för bokrean och underrubriken En av Sveriges äldsta bokhandlar.  Det handlade om Axel Ericssons bokhandel, som på en skylt utanför butiken vid Nya stadens torg anger, att man etablerades 1837. Om så är fallet, var bokhandeln 176 år 2019.
Men stämmer detta?
Frågan har föranledde arkivforskaren Alf Johansson att leta fram uppgifter om tidiga bokhandlare i Lidköping. Detta är 5:e delen.

  1. A. Hallmans Bok- Musikhandel 1843-1853, fortsättning

Gluntarne återkom i Hallmans annonser under de närmaste åren, till exempel i LnT den 27 april 1850, den 12 och 19 juli samt den 16 augusti 1851. Vid det senare tillfället fanns också Wennerbergs De tre med. De tre var en samling sånger, som Gunnar Wennerberg skrev för trion Otto Beronius (tenor), Gunnar Wennerberg (baryton)och Daniel Hwasser (bas). De tre var skrivna före Gluntarne. Hwasser flyttade nämligen till Stockholm och lämnade de två andra åt sitt öde – de två andra som blev duon Beronius (Glunten) och Wennerberg (Magistern), som framförde gluntar i Uppsala. Bilden visar teckningar av John Arosenius, vilka finns i flera böcker om Gunnar Wennerberg. Jag har hämtat dem från boken Gunnar Wennerberg som musiker av Gunnar Jeanson tryckt 1929.

Hallman presenterade i sina annonser ibland böcker lite utförligare. Så var till exempel fallet i LnT den 17 april 1852. Då kunde man läsa:

”Nyligen har utkommit och säljes i Hallmans Bokhandel:

4:de upplagan af Westerbergs utförliga Brefställare och rådgifvare i lifvets olika förhållanden, vid författandet af alla slags Bref, Uppsatser och Juridiska skrifter, som förekommer i det borgerliga och affärslifvet, jemte anvisning till de förenämnsta lagrum och stadgar som tjena till efterrättelse vid åtskilliga bland allmänheten förefallande förrättningar och redogörelser, samt en kort underrättelse om Svenska Rättegångsväsendet.
Arbetet är i sitt slag det utförligaste, 26 ark, och säljes till ett ovanligt billigt pris, jemfördt med arbetet. De föregående Upplagorna hafva kostat 2 R:dr b:ko, men som denna bok vunnit en så betydlig afsättning, säljes nu den 4:e upplagan för endast 1 R:dr 16 sk. b:ko.”

1852 var också första gången som Hallman annonserade om nedsatta priser för en mängd böcker, han reade böcker. Det var en annons i LnT den 16 oktober 1852, som kunde läsa därom. Bland böckerna fanns Familjen i Dalen av Emelie Carlén och Olga av Onkel Adam båda nedsatta från 2 riksdaler till 1 riksdaler och 16 skilling, vilket innebar, att priset hade satts ner med 33 procent.

I annonsen kunde man också läsa om en ”Ny och oumbärlig Hand-Kokbok för stad och land, men i synnerhet för ogifta fruntimmer och unga husmödrar”. Boken var skriven av Anna Bergström och innehöll inte mindre än ”333 olika anrättningar”. Om kokboken fanns också en vers:

”Den mig liten kokbok köper, Aldrig någon fara löper, Att, som flicka eller fru Stå försatt i köket nu: Ty ditt hushåll så att ställa, Att som mönster det kan gälla, Jag dig lär, och skall du så, Namn af snäll husmoder få.”

  1. A. Hallmans Bok- och Musikhandel och O. Gudmundséns Bokhandel 1854-1862

Så småningom fick Hallman konkurrens av ytterligare en bokhandlare i Lidköping. Det började med, att man i LnT den 10 september 1853 kunde läsa en annons från bokbindaremästaren O. Gudmundsén, som hade vunnit burskap i Lidköping. Han hade alltså av magistraten fått tillstånd att bedriva sitt yrke i Lidköping. I annonsen skrev han, att därför:

”wågar jag hos stadens och ortens resp. innewånare mig ödmjukligen rekommendera till emottagande och förfärdigande af allt hwad till mitt yrke hörer”. Han kunde erbjuda ”Engelska Skrifböcker, Psalmböcker i siden, sammet, schackarin, marokin” och ”förfärdigande af papp- och tapisseriarbeten, tafwelramar, hattfodraler m. m.” till ”både billiga priser samt ordentligt och godt arbete”.

Märkligt nog har jag inte hittat en enda annons från Hallman i tidningen år 1853. Hans första annons 1854 finns i LnT den 1 juli. Därefter annonserade såväl han som Gudmundsén flera gånger var under andra halvan av detta år. Den 12 augusti annonserade Gudmundsén för första gången som bokhandlare.

De båda konkurrenterna annonserar därefter i LnT både den 19 och den 26 augusti 1854. Den 7 oktober samma år kunde man i Gudmundséns annons i LnT läsa, att han hade flyttat sin bokhandel ”från Theaterhuset till Bagare Forsbergs hus nära Torget”. Då hade han fått in ”Musikalier, Kallendrar, Almanachor, swenska Klassikerna, tillökningar i Theologi, Lagwerk, Medicinska werk, Läro- och Skolböcker, Romanlitteratur m. m.”.

Den 9 juni 1855 presenterade Hallman sin största annons omfattande ungefär en hel sida i LnT. I den salufördes Frithiofs Saga av Esaias Tegner, Casanovas Memoirer av Giacomo Casanova, Lycksalighetens ö av Per Daniel Amadeus Atterbom, Eric Gustaf Geijers skrifter band 8 och Johan Wolfgang von Goethes dramatiska arbeten band 3.

Så flyttade Gudmundsén sin bokhandel än en gång. I en annons i LnT den 6 oktober 1855 kunde man läsa, att den nu fanns ”uti Herr Kaptenen Påhlmans hus på Stenportsgatan nära Nya stadens torg.

1856 blir ett i viss månhändelserikt år för de båda bokhandlarna Hallman och Gudmundsén. LnT meddelade redan i sitt första nummer för året, att tidningen ”kommer att utgifvas tvänne gånger i veckan”.

Den 19 mars annonserade Gudmundsén, att också han har ett ”Lån-Bibliothek”.  I annonsen kunde man läsa, att ”deröfwer Katalog är att tillgå, har jag äran avertera”. I Ekbohrns ordbok över 23,000 främmande ord och namn m. m. i svenska språket från 1868 kan man läsa, att ”avertera” betyder ”underrätta”.

Hallman började enligt sina annonser under 1856 att sälja också annat än böcker och musikalier.

________________________________

Tidigare artiklar skrivna av Alf Johansson i Lidköpingsnytt – klicka