Gå direkt till Nyheten (Debatt: Mäns våld mot kvinnor ökade under pandemin)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 15 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Mäns våld mot kvinnor ökade under pandemin

Publicerad Wednesday, 18 August 2021, 14:57 av Insändare

Carina Ohlsson, riksdagsledamot och ordförande för S-kvinnor, samt Ida Ekeroth Clausson, ordförande för Skaraborgs S-kvinnor skriver i en debattartikel om arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Kampen mot mäns våld mot kvinnor

Redan i pandemins början varnade kvinnorörelsen för att ökad isolering, oro, stress och ekonomisk utsatthet skulle få förödande konsekvenser för kvinnor. Världen över har vi senaste året sett precis de konsekvenser vi befarat – mäns våld mot kvinnor har ökat.

Sverige är inget undantag. Mäns våld mot kvinnor är så omfattande att det inte kan ses som ett individproblem utan ett akut samhällsproblem. Det är strukturellt, grovt, upprepat och för att tala klarspråk livsfarligt.

Varje år mördas runt 20 kvinnor i Sverige, av män de har eller haft en nära relation med. Tusentals kvinnor och barn flyr varje år för sina liv. Under pandemin har än fler kvinnor isolerats och blivit fångar med sina förövare i sina egna hem.

I början av sommaren presenterade regeringen ett 40-punktsprogram för att intensifiera arbetet med att stoppa och förebygga mäns våld mot kvinnor.

Regeringen bär ett tungt ansvar, men samtidigt är många av punkterna kommunens ansvar. Vi S-kvinnor vill därför uppmana våra kommuner i Skaraborg att ta sig an det arbetet, att stärka arbetet med att skydda kvinnor och barn från våld i hemmet.

·  Våldsutsatta kvinnor och barn har rätt till tryggt och stadigvarande boende. Regeringen satsar nu på att kartlägga hur kommunerna lever upp till detta. Vi vill därför uppmana våra kommuner att säkerställa att ni lever upp till detta livsviktiga ansvar.

· Barn måste skyddas från våldsamma föräldrar. Ett tungt ansvar vilar på kommunerna att kartlägga och säkra detta. Sätts alltid barnens bästa i första rummet? Säkras skolgång? Säkerställer kommunen att gömda barns identitet inte röjs?

· Regeringen har också stärkt läroplanen för sex och samlevnad, kunskap om samtycke och våld i hemmet ska ingå. Det är kommunernas ansvar att säkerställa att alla som arbetar med de här frågorna inom skolan har rätt kompetens.

· Socialtjänstens arbete ska stärkas. Kommunerna ska säkerställa rätt kompetens hos alla som möter våldsutsatta, hålla sig uppdaterade om nya riktlinjer om till exempel umgänge, kontaktförbud eller vad som gäller vid psykisk misshandel, kvinnofridskränkning, hedersvåld och förebyggande insatser riktade mot förövaren.

S-kvinnor kommer alltid vara drivande i kampen för att stoppa mäns våld mot kvinnor och för ett jämställt samhälle, där alla individer kan leva fria trygga liv. Gå med oss i kampen du också.

Carina Ohlsson, Förbundsordförande S-kvinnor
Ida Ekeroth Clausson, Ordförande S-kvinnor Skaraborg