Gå direkt till Nyheten (Tre kommuners politiker och tjänstmän i hållbarhetsprojekt)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Tre kommuners politiker och tjänstmän i hållbarhetsprojekt

Publicerad Saturday, 28 August 2021, 09:55 av - Inskickat material

Hållbarhetsprojektet ”Naturnytta i Biosfärområdet” samlar politiker och tjänstemän för en gemensam insats.


På torsdg startar hållbarhetsprojektet ”Naturnytta i Biosfärområdet” där politiker och tjänstemän bjuds in till att under var sin halvdag delta i en utbildning om projektet. Utbildningen har i syfte att öka kunskaper om ekosystemtjänster och grön infrastruktur hos biosfärkommunerna: Götene, Lidköping och Mariestad.

Utbildningen arrangeras av Sweco, konsultföretag inom arkitektur och teknik. Projektet ”Naturnytta i Biosfärområdet” vill öka kunskapen kring ekosystemtjänster, grön infrastruktur samt ge konkreta och framgångsrika exempel till exploatörer som verkar i området.

På grund av den pågående Covid-19 pandemin kommer utbildningen förhålla sig till aktuella restriktioner samt erbjuda deltagare att delta digitalt. Utbildningen kommer hållas i ett konferensrum i Centrumhuset i Götene med uppkoppling från konferensrummet till utbildningsledningen och övriga deltagare.

Med start i september kommer projektet pågå fram till sommaren 2022. Vid nästa projektaktivitet, som sker under våren 2022, kommer deltagarna att besöka olika delar av Biosfärområdet och ta del av konkreta och pågående insatser.

Under det sista utbildningstillfället kommer deltagarna att koka ner tidigare och nyvunna erfarenheter och kunskaper till formulerade insatser samt samverkansidéer i Biosfärområdet.