Gå direkt till Nyheten (Så vill (S) öka trygghet för äldre)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Så vill (S) öka trygghet för äldre

Publicerad Thursday, 02 September 2021, 10:07 av - Inskickat material

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 flera åtgärder för att stärka tryggheten för äldre. En ny trygghetspension föreslås för dem som slitit ut sig i arbetslivet och närmar sig pensionen. Regeringen föreslår också att bostadstillägget för pensionärer ska höjas.

– Trygga pensioner är en grundbult i det svenska välfärdssamhället. I budgeten för 2022 tar vi flera viktiga steg för ökad trygghet för såväl blivande som nuvarande pensionärer. Vi föreslår en trygghetspension för dem som slitit ut sig i arbetslivet och inte orkar till pensionen. Dessutom föreslår vi höjt bostadstillägg för pensionärer, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Regeringen avsätter medel för att införa en särskild trygghetspension inom ramen för sjukersättningen. Förslaget innebär särskilda regler för äldre i sjukersättningen. Gällande regelverk för rätten till sjukersättning tar ingen hänsyn till ålder, vilket innebär att en 64-åring bedöms på samma sätt som en 34-åring. Detta innebär att många personer som får avslag på sin ansökan om sjukersättning i stället tar ut sin ålderspension i förtid, vilket leder till en livsvarigt lägre pension. Särskilda regler föreslås därför införas för försäkrade som har som mest fem år kvar tills de uppnår den ålder då de inte längre kan få sjukersättning utbetald. I dag är denna ålder 60 år. Arbetsförmågan ska bedömas mot arbeten den försäkrade har erfarenhet av eller andra lämpliga arbeten som finns tillgängliga.

Förslaget beräknas på sikt öka utgifterna för sjukersättningen med ca 1 miljard kronor per år, samtidigt som utgifterna för sjukpenning och arbetslöshetsersättning beräknas minska. Totalt sett beräknas statens utgifter därför öka i mindre utsträckning till följd av förslaget. För 2022 beräknas utgifterna inklusive statlig ålderspensionsavgift öka med 7 miljoner kronor. Förslaget planeras träda i kraft 1 juli 2022.

Höjt bostadstillägg för pensionärer

För att förbättra ekonomin för de pensionärer som har det tuffast föreslår regeringen även att bostadstillägget höjs från och med den 1 januari 2022. Dels föreslås konsumtionsstödet i bostadstillägget höjas med 200 kronor för ogifta och 100 kronor för gifta, dels föreslås att bostadskostnadstaket, det vill säga den maximala bostadskostnad som kan beaktas vid beräkning av bostadstillägg, höjs från 7 000 till 7 500 kronor per månad. För höjningen av bostadstillägget tillför regeringen 1 022 miljoner kronor i budgeten för 2022.

För de som har en bostadskostnad under 7 000 kronor per månad innebär regeringens förslag att bostadstillägget ökar med 200 kronor per månad. Som mest innebär förslagen en ökning av bostadstillägget om 450 kronor per månad. Detta gäller för dem med en bostadskostnad på 7500 kronor eller mer per månad.

Pensionsmyndigheten föreslås även tillföras 7 miljoner kronor 2022 och 2 miljoner kronor årligen från och med 2023 för att administrera bostadstillägget för pensionärer.

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Observer
Gäst
Observer
2 September, 2021 10:15

Vad blir det i kronor för den ” vanlige”?