Gå direkt till Nyheten (Årsmöte PRO Källby)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 20 maj 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Årsmöte PRO Källby

Publicerad Thursday, 16 September 2021, 16:45 av - Inskickat material

PRO Källby höll den 13 september sitt årsmöte i Hangelösa bygdegård, kallelse hade skickats ut till alla medlemmar och cirka 50 personer deltog i mötet.

Ordförande Kerstin Carlsdotter som också satt ordförande för mötet hälsade alla välkomna varefter sedvanliga årsmötesförhandlingar vidtogs. Styrelse och kassör beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna och verksamhetsplanen godkändes, alla val genomfördes smidigt tack vare ett gott arbete av valberedningen.

Då inga månadsmöten kunnat genomföras under året (p g a restriktioner under pandemin) kunde ordförande nu informera om att månadsmötena kommer att startas upp igen med början den 4 oktober kl 14 på Pastoratsgården i Källby. Efter att ordförande avslutat möte och tackat för visat intresse blev deltagarna serverade kaffe och smörgås vid borden.
PRO Källby/Margareta Herbertsson