Gå direkt till Nyheten (Nya regler för vårdcentraler
Lättare få fast läkarkontakt)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nya regler för vårdcentraler
Lättare få fast läkarkontakt

Publicerad Tuesday, 21 September 2021, 14:20 av - Inskickat material

Genom förändrade ersättningsregler görs det nu mer attraktivt för Västra Götalands vårdcentraler att ge sina patienter en fast läkarkontakt. Det är en förändring som kommer gynna den enskilde patienten. Reglerna börjar gälla från och med 2022.

Under tisdagens regionfullmäktigesammanträde fattades beslut om nya krav- och kvalitetsböcker, vilket är den samling regler som gäller för de som vill bedriva primärvård i Västra Götaland. Efter förslag från Grönblå Samverkan stärktes nu ersättningen som är kopplad till hur många patienter som har en fast läkarkontakt. Den nya regeln innebär att de vårdcentraler som har tilldelat 98 procent eller fler av sina listade patienter en namngiven fast läkarkontakt får en särskilt högre ersättning.

Anledningen till detta är att öka drivkraften hos vårdcentralerna att ge fler patienter en fast läkarkontakt. Förändringen innebär också att för att den extra ersättningen ska betalas ut så får inte mer 50 procent av patienterna vara listade på ST-läkare. Bestämmelsen grundar sig på att man vill motverka att en majoritet av patienterna tilldelas läkare som genomgår sin specialistutbildning. Det viktigt att de färdigutbildade och därmed mer erfarna specialistläkarna tar ett minst lika stort patientansvar.

– Det är glädjande att vi kan få till stånd ett ersättningssystem som mer premierar de vårdcentraler som gör mest avseende fast läkarkontakt. Samtidigt uppmuntrar vi de enheter som idag inte klarat av att ge minst 98 procent av sina listade patienter en namngiven fast läkarkontakt, att jobba lite hårdare för att så ska ske. Fokus måste vara på att patienterna ska få ökad kontinuitet och trygghet. Detta är ett viktigt steg i det arbete, säger Jonas Andersson (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.