Gå direkt till Nyheten (Covidrapporten för förra veckan: Minskning av smittan)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 15 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Covidrapporten för förra veckan: Minskning av smittan

Publicerad Wednesday, 22 September 2021, 13:52 av Björn Smitterberg

För första gången på tio veckor minskar antalet nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Under vecka 37 konstaterades 1 433 nya fall, vilket är 22 procent färre än föregående vecka. ”Pandemin är inte över, jag vill betona det”, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.
Det är första gången på två månader som antalet bekräftade fall minskar i Västra Götaland. En tredjedel av de 1 433 fallen är i åldersgruppen 10 till 19 år.

Den 29 september tas många nationella restriktioner bort, till exempel begränsningarna för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att arbeta hemifrån tas också bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.

Smittskyddsläkaren i Västra Götaland betonar dock att det fortsatt är viktigt att vara mycket medveten om att vi lever i en pandemi.

– Pandemin är inte över, jag vill betona det. Smittspridningen är fortfarande hög bland yngre. Väldigt många i samhället är ovaccinerade eller har ännu inte fått sin andra dos. Till alla som ännu inte vaccinerat sig har jag bara en uppmaning – vaccinera er nu, säger Thomas Wahlberg.

Imorgon, torsdag 23 september, kommer en ny veckorapport från Smittskydd Västra Götaland med smittspridningen nedbruten per bland annat kommun, ålder och kön under vecka 37.

Hälso- och sjukvården: något färre covidpatienter

Nyttan med vaccinationerna syns även vad gäller inneliggande på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

Idag, den 22 september kl. 10, fanns totalt 64 inneliggande patienter med covid-19 på Västra Götalandsregionens sjukhus. Sex av dem var så allvarligt sjuka att de behövde vård på intensivvårdsavdelning.

– Vaccination hjälper. Allt färre personer läggs nu in på sjukhus tack vare att många har vaccinerat sig. Men nu gäller det att vi övertygar även dem som ännu inte tagit steget. Vaccinen fungerar. Utan vaccination riskerar du allvarlig sjukdom och i värsta fall död om du blir sjuk i covid-19, säger Jan Kilhamn, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.