Gå direkt till Nyheten (Förslag till ny fördelning av stöd till elever)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Förslag till ny fördelning av stöd till elever

Publicerad Thursday, 30 September 2021, 11:53 av Björn Smitterberg

Ett nytt förslag till fördelning av resurser som bygger på elevers behov i större utsträckning än hittills har utarbetats och föreläggs politiker i Barn- och skolnämnden nästa vecka.

Det hittillsvarande systemet för att försöka träffa rätt med de extra resurser som elever kan behöva anses ”trubbigt”. Nu föreslås ett system där statistiskt underlag skall bli ett av flera  verktyg.

Resurserna utgör en liten del av budgeten för förskolorna och grundskolorna i Lidköping. Här är några faktorer som föreslås komma till användning vid fördelningen:
– Föräldrarnas utbildningsbakgrund (anses viktigt för att elev ska nå målen – väl utbildade ger ofta mer stöd till sina barn).
– Elevens kön (pojkar misslyckas i högre grad än flickor att uppnå betygsmål)
– Migrationsbakgrund (statistik visar att elever med invandringsbakgrund inte uppnår målen jämfört med elever födda Sverige)
– Försörjningsstöd (statistiskt fler elever har olika former av påfrestningar som påverkar skolgången)
–  Familjesammansättningen (påverkar risken för  att inte uppnå mål)

Uppgifterna som återges här är i korthet. De ska också kunna vägas mot varandra i ett slags kvotsystem som anger hur resurser ska fördelas.

Hittills har omfördelningen handlat om 11 miljoner kronor utefter så kallade socioekonomiska faktorer. I förslaget föreslås en ökning till15 miljoner kronor där 5 miljoner ska gå till förskolorna.

Det är viktigt att påpeka att fördelningsförslaget här bara  återges i korthet.