Gå direkt till Nyheten (Liberalernas förslag till kommunala satsningar 2023-2025
Föreslår ny gästhamn, näringslivsatsning, idrottsarena)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 maj 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Liberalernas förslag till kommunala satsningar 2023-2025
Föreslår ny gästhamn, näringslivsatsning, idrottsarena

Publicerad Wednesday, 09 February 2022, 09:57 av Redaktionen

IT-lots, familjekoordinator, konserthus, antidrogsatsning – det är några av förslagen.
“En Liberal budget som håller ihop Lidköping och skapar möjligheter inför framtiden.”
Så beskriver Liberalerna i Lidköping sitt förslag till strategisk plan och budget för 2023, 2024 och 2025.

Här är förslaget i sin helhet:

Liberalerna i Lidköping visar via denna strategiska plan och budget vägen och ger möjligheter till trygghet, utveckling och visioner. Via ett tydligt Liberalt ledarskap fortsätter vi att skapa möjlighet till utveckling och trygghet för alla kommuninvånare och hela näringslivet.

Yrkande, att:

Social välfärd tillförs 500 kkr per år från 2023 för införa en IT lots för äldre att vara behjälplig med IT stöd såsom användande av Mobilt BankiID m.m.
Att social välfärd tillförs 500 kkr per år från 2023 för att införa en familjekoordinator som skall bistå familjer med barn med behov av särskilt stöd. Detta gör att man för egen del skall slippa jaga runt efter kontaktpersoner m.m.

Investeringsbudget för matcharena samt ny plats för friidrott justeras till 50 Mkr för investering för att i stället uppgradera IP Framnäs till en Elitfotbolls arena samt förbättra Friidrottens möjligheter.

600 Mkr tillförs i investering under 2023 för att
* Uppföra en gästhamn i Lidans inlopp
* Bygga en Konserthus i området vid gästhamnen
* Bygga en långbrygga som del av torgagatans förläning som avslutas med kallbadhus.

Ett samarbete mellan kultur och fritid samt sektor social välfärd tillförs 3 Mkr med avsikt att anställa fler fältsekreterare i det förebyggande arbete gällande droganvändning bland unga i Lidköping.

1 miljard av Gullspångskapitalet används för att finansiera det enorma investeringsbehov som Lidköping står framför. Kapitalet är tänkt att användas för samtliga Lidköpingsbor och då anser vi att detta är ett lämpligt ändamål istället för att öka på skulderna.

Barn och skola tillförs 10 Mkr per år i extra anslag för kommande tre år med avsikt att öka antalet specialpedagoger samt andra resurser med avsikt att ordna en skolgång i Lidköping som än bättre kan anpassas efter elevernas individuella behov.

Näringslivsenheten tillförs 1 Mkr per år under tre år för att tillföra fler resurser att operativt jobba med näringslivsetableringar samt marknadsföring av Lidköping som ort för att attrahera ytterligare Näringsliv till Lidköping.

Liberalerna i Lidköping vill med denna budget visa på några av de förändringar och prioriteringar vi inte bara ser utan även är beredda att genomföra för ett än bättre Lidköping för oss alla

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
9 February, 2022 05:38

Hur mycket innebär det i minskad avkastning från kapitalet framåt, om man använder 1 miljard nu?