Gå direkt till Nyheten (Utsläpp från vägtrafiken minskade trots ökad trafik)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 maj 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Utsläpp från vägtrafiken minskade trots ökad trafik

Publicerad Tuesday, 15 February 2022, 08:29 av Redaktionen

Det preliminära resultatet visar att växthusgaser från trafiken minskade med 0,3 procent jämfört med 2020 trots att trafiken ökade. Orsakerna är energieffektivisering, elektrifiering och en ökad andel biodrivmedel.

Personbilstrafiken ökade preliminärt med fyra procent, men jämfört med 2019 är trafiken fortfarande tre procent lägre. Även den tunga lastbilstrafiken ökade, där var ökningen preliminärt 6 procent och trafiken är nu 5 procent större än 2019.

Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken minskade preliminärt med 0,3 procent jämfört med 2020. Minskningen förklaras av ökad andel biodrivmedel genom höjd reduktionsplikt på bensin och diesel, elektrifiering genom ökad nyregistrering av laddbara bilar samt övrig energieffektivisering. Därför kunde utsläppen minska trots att personbilstrafiken och framförallt lastbilstrafiken ökade under året.

– Mer än en fjärdedel av den energi som vi nu använder inom vägtrafiken är fossilfri och förnybar. 2021 ökade andelen från 24 procent 2020 till 26 procent. Det beror framförallt på den höjda reduktionsplikten, säger Marie Hagberg Backlund, avdelningschef Trafikverket. 0,3 procent är en blygsam minskning jämfört med vad som krävs för att nå vägtrafikens klimatmål. För att nå målet till 2030 behöver utsläppen minskas i en takt med i genomsnitt cirka nio procent per år.

Nära var femte bil är nu laddbar.