Gå direkt till Nyheten (Moderaterna vill ha bort länsstyrelserna från strandskyddet!)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 16 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Moderaterna vill ha bort länsstyrelserna från strandskyddet!

Publicerad Monday, 11 April 2022, 15:28 av Insändare

Moderata riksdagsledamoten Sten Bergheden, skriver i en debattartikel att regerinsförslaget om underlättat strandskydd inte  räcker.

Fler ska kunna bygga och bo utmed våra sjöar och vattendrag

Den 4 juli 2019 tillsatte regeringen en utredning utifrån riksdagens begäran genom ett tillkännagivande från år 2017. Regeringen skulle utreda hur man kunde underlätta strandskyddet och hur kommunerna skulle få större inflytande över strandskyddet. Utredningen var klar den 14 december 2020. Efter drygt 1.5 års utredande så är förslaget från utredningen och regeringen långt ifrån tillräckligt. Istället för att minska regelkrånglet runt strandskyddet så innebär regeringens förslag mer regler och att Länsstyrelserna även fortsättningsvis kunna styra över strandskyddet. Vi moderater vill istället underlätta för ökat byggande och boende utmed våra sjöar och vattendrag. Det skulle innebära stora och nya möjligheter för Skaraborg.

Moderaterna jobbar för att ta bort Länsstyrelsen i ärendehanteringen runt strandskydd och överlåta besluten om strandskydd till kommunerna. Det är i kommunerna vi har en demokratisk prövning om hur strandskyddet ska utformas, och ofta är kommunpolitikerna överens i dessa ärenden men blir ändå stoppade av Länsstyrelsens negativa beslut. Regeringen minskar inte på Länsstyrelsernas inflytande över strandskyddet utan tvärtom ökar istället deras inflytande i den proposition från regeringen som nu bara stöds av S, Mp och C.

Regeringens förslag innebär att man underlättar byggnation runt små sjöar, på ett hektar i Norrland och det är långt ifrån tillräckligt när strandskyddet behöver reformeras i hela Sverige och hjälper knappast Skaraborgs kommuner i sitt arbete att skapa attraktiva boendemiljöer. Till det förslaget har regeringen dessutom lagt ett förstärkt strandskydd där efterfrågan på mark för fritidshusbebyggelse är stor. Det vill säga, där människor vill leva och bo blir det nu svårare och tidigare upphävda strandskydd kan till och med återinföras. Detta förslaget kan försämra möjligheterna ytterligare för ökat strandnära boende i Skaraborg.

Möjligheterna att utveckla områden i attraktiva lägen försämras alltså, och det blir svårare att anlägga vägar ned till stränderna och bryggor vid desamma. Länsstyrelsens roll och veto i strandskyddsfrågor stärks, utrymmet för förenklingar blir nästan obefintligt och strandskyddet skärps i mycket stora delar av landet. Det är helt fel väg att gå.

Vi moderater lovar ett kraftigt liberaliserat strandskydd när vi bildar regering efter valet.

Vi kommer göra allt vi kan för att stoppa S, MP och C-förslaget. I regeringsställning, vill vi moderater istället reformera strandskyddet i grunden. En sådan reform ska och bör utgå från följande:

–  Avskaffa det generella strandskyddet och ge kommunerna möjlighet att själva peka ut sjöar och vattendrag där strandskydd ska gälla. Avskaffa Länsstyrelsernas överprövningsrätt i plan- och bygglagen.

–  Öka flexibiliteten i strandskyddet genom fler dispensskäl och större möjligheter till intresseavvägningar. Undantagen för areella näringar bör stärkas upp avsevärt.

– Stärka egendomsskyddet genom att under vissa förutsättningar kompensera markägare för värdeminskning som strandskyddet kan medföra.

Moderaternas reformering av strandskyddet skulle möjliggöra, inte minst för Skaraborg, att skapa fler attraktiva boendemiljöer i naturområden för att på så sätt kunna behålla och locka till sig nya invånare. Ett förändrat strandskydd som ger fler möjligheter vore en stor vinst för många kommuner i Skaraborg och för Sverige som helhet.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg

7 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Tage
Gäst
Tage
11 April, 2022 03:49

Mycket bra förslag!

RGR
Gäst
RGR
12 April, 2022 01:01
Svarar  Tage

Mycket dåligt förslag. Strandlinjen är inte bara till för välbärgade villaägare med strandtomt.

Kalle
Gäst
Kalle
11 April, 2022 04:38

Moderater ja jösses sicka nötter. För oss övriga i detta land finns något som kallas allemansrätten, denna rätt kan döpas om till moderaträtten om dom får som dom vill. Tänk vilket jävla liv det kommer att bli när jag som friluftsmänniska kommer fortsätta hävda min rätt till att röra mig i naturen som idag, kunna gå ner till vattnet och köra tårna i sanden utan att det står en moderat vrålande skrikande och hoppande att det är hans tomt. Nej låt strandskyddet vara som det är idag.

Nisse
Gäst
Nisse
11 April, 2022 05:50

Vi är ganska många som vill ha bort (m) från strandskyddet…

Pernilla
Gäst
Pernilla
12 April, 2022 09:35

Det här belyste på ett ypperligt sätt hur inkompetenta de styrande verkar vara i det moderata partiet.
Jag har fullt förtroende för Länsstyrelsens arbete och utgår ifrån att de är pålästa och kunniga både i allemansrätt samt biologisk mångfald.
Moderaternas förslag skulle innebära att ”vanligt folk” inte har rätt att vistas i dessa miljöer samt att det kraftigt skulle försämra den livsviktiga miljö de organismer behöver som lever i nämnda områden.
Jag önskar mig pålästa förtroendevalda politiker. Detta var rena skämtet!

RGR
Gäst
RGR
13 April, 2022 09:30
Svarar  Pernilla

M framstår som allt mer oseriösa.
För något decenium sedan var de en motståndare man kunde respektera. Deras åsikter var hemska, men de framstod ändå som seriösa och kunniga. Nu för tiden är det tidigare respektabla högerpartiet mest ett Kalle Anka-parti.
Tidigare trodde jag att Lidköping hade Sveriges allra sämsta moderata lokalavdelning, men nu verkar resten av riket uppnått samma nivå av tramsighet.

Senast redigerad 2 år sedan av RGR
Jonas
Gäst
Jonas
13 April, 2022 09:09

Tror knappast att försämrat strandskydd räddar Sveriges ekonomi…
Finns det inga politiker som lyssnar på vanligt folk längre?
Alla verkar glömt att makten utgår från folket enl grundlagen.