Gå direkt till Nyheten (Ny ortopedistudie:
Ingen skillnad på manlig och kvinnlig operatör)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 20 maj 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Ny ortopedistudie:
Ingen skillnad på manlig och kvinnlig operatör

Publicerad Tuesday, 28 June 2022, 09:09 av - Inskickat material

Per Jolbäck, forskare och sjuksköterska vid Skaraborgs Sjukhus ortopedklinik, har fått en studie publicerad i den ansedda vetenskapliga amerikanska tidskriften The Journal of Bone and Joint Surgery. Studien visar att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad i risk för patienterna att drabbas av en oönskad händelse avsett om det är en kvinnlig eller manlig operatör.

-Studien är en retrospektiv registerstudie med syftet att undersöka om det finns skillnader i oönskade händelser inom 90 dagar efter primär höftprotesoperation, som kunde bero på viket kön den opererande läkaren har. En oönskad händelse är i studien definierad som en återinläggning på sjukhus på grund av både kirurgiska och medicinska komplikationer inom 90 dagar efter operationen, säger Per Jolbäck.

Studien är baserad på nästan 12 000 höftprotesoperationer utförda av 200 operatörer, utförda vid något av Västra Götalandsregionen sjukhus mellan åren 2008 och 2016.

-Resultatet visar att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad i risk för patienterna att drabbas av en oönskad händelse avsett om det är en kvinnlig eller manlig operatör även efter justering av riskfaktorer som skulle kunna påverka resultatet. Andelen oönskade händelser i studien var för manliga operatörer sju procent och kvinnliga sex procent. De kvinnliga operatörerna opererade i genomsnitt något färre operationer årligen (19) jämfört med männen (23). Dock såg vi att skillnaden var betydlig mer ojämlik mellan ST-läkare; sex operationer per år för kvinnor och elva för männen, säger Per Jolbäck.

Vilken betydelse har studien för patienterna?

-Det har tyvärr visat sig i tidigare studier att patienterna ser på manliga och kvinnliga operatörer på olika sätt. Den manliga operatören ses som mer tekniskt kunnig än den kvinnliga, men att den kvinnliga operatören är mer varm och social kompetent. Med denna studie hoppas vi bidra till att ändra på denna uppfattning och att patienter skall kunna känna sig trygga med att resultatet av deras operation bli så bra som möjlig oavsett om det är en man eller kvinna som utfört ingreppet.

Den är publicerad i The Journal of Bone and Joint Surgery. Vad är detta för tidskrift?

-The Journal of Bone and Joint Surgery är American Orthopaedic Associations vetenskapliga tidskrift och har kommit ut sedan 1889. Den är en av de högst rankade av alla vetenskapliga ortopediska tidskrifterna och utkommer med 24 nummer årligen. Ungefär tio procent av studier som skickas till tidskriften accepteras för publicering och en övervägande andel av de studier som publiceras är nordamerikanska.

/Foto: Skaraborgs Sjukhus