Gå direkt till Nyheten (Debatt: Liberalerna om skolan)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 12 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Liberalerna om skolan

Publicerad Friday, 19 August 2022, 13:15 av Insändare

– Vi liberaler i Lidköping går till val på att göra skillnad i skolan. Morgondagens framtid väntar i våra klassrum i dag.
Det är Liberalerna i Lidköping som skrivit budskapet i en debattartikel.

Skolstart 

Nu startar ett nytt läsår där varje enskilt barn och ungdom och dess föräldrar har starka känslor. Det är för många ett pirr i magen att få börja sitt första år i skolan men för alltför många är det tyvärr den helt omvända känslan. Det är på samma sätt för lärare som valt sitt yrke för att ge våra barn och unga bäst möjliga start i livet. Den frustration lärare känner och den ångest och oro alltför många elever var dag har är något som vi Liberaler aldrig kan acceptera.  För oss är varje enskild elev en individ med olika förutsättningar men alla med samma rätt att få en möjlighet att nå toppen av sin förmåga.

Vi Liberaler har i vårt team en stor erfarenhet från skolvärlden och går till val på att göra skillnad i skolan. Den framtid som väntar i morgon finns i våra klassrum i dag.  Vi vill bryta det nuvarande inkluderingsfokuset som är välment men tyvärr skapar misslyckanden för alla inblandade.

En elev som riskerar att inte nå kunskapsmålen ska skyndsamt ges stöd enligt skollagen.

Om anpassningar i den vanliga undervisningen inte är tillräckligt kan mer omfattande stödinsatser sättas in. En viktig form av särskilt stöd är så kallade särskilda undervisningsgrupper, där en mindre grupp elever kan samlas för att få utökat stöd av speciallärare.

Särskilda undervisningsgrupper har varit ett naturligt och vanligt förekommande inslag i den svenska skolan under lång tid. Så är det inte längre.

Idag lämnar allt för många grundskolan varje år utan tillräckliga kunskaper och behörighet för gymnasiestudier. Särskilda undervisningsgrupper betyder mycket för elever i behov av särskilt stöd som annars riskerar att inte klara av grundskolan. Det kan handla om elever som har svårt att koncentrera sig i större klassrum, elever som är utåtagerande, elever som har NPF-diagnoser eller elever som behöver mer lärarstöd för att ha en chans att uppfylla kunskapskraven.  Vi Liberaler vill se en omfattande satsning på fler mindre särskilda undervisningsgrupper delar eller hela skoldagar – både för deras egen skull och för deras klasskamraters skull.

Detta är satsningar som leder till att fler elever i skolan får en möjlighet att nå upp till kunskapsmålen och ökar möjligheterna till en ökad studiero och trygghet i skolan för elever och lärare. Lärare får även en utökad möjlighet att ge samtliga elever det stöd och utmaning man behöver för att nå sina egna mål oavsett kunskapsnivå.

Vi är det parti som i budget för både Riksdag och Lidköping lägger mest pengar på just skolan eftersom det fordras fler vuxna, lärare, läromedel och stödresurser för att på allvar göra skillnad i skolan. Lärare och rektorer har kunskapen och viljan vi politiker måste skapa möjligheter för, genom de satsningar vi är beredda att göra och på så sätt ta ansvar för, att kommande generationer i skolan får den utbildning alla är berättigade till enligt Skollagen.

Lärare skall inte bara undervisa elever, utan de ska dagligen hantera elever som inte bara har olika kunskapsnivåer utan de ska även dagligen hantera elever som utmanar genom att inte visa respekt mot såväl vuxna som andra elever. (de har även i allt för många fall en obefintlig respekt för vuxna och sina klasskamrater). Här handlar det om att vi politiker inte bara backar upp lärarkåren utan även skapar möjligheter att ta makten till att vara ledaren i gruppen. Detta är oerhört viktigt för oss Liberaler och vi har ett flertal förslag på hur detta skall ske.

I Lidköping är vi helt emot planerna på att flytta elever från Campus, Komvux, till Rudenschöldskolan. Vuxna och unga behöver få gå i skolan var för sig och inte blandas ihop på samma skola.

Rent konkret, är du nöjd med skolan i Lidköping så vill givetvis nuvarande majoritet i Lidköping ha fortsatt förtroende. Men vill du något annat så är Liberalerna beredda att ta över, Vi har kunskap, mod och ledarskap att förändra.

Liberalerna i Lidköping
Pär Johnson (L), Kommunalrådskandidat
Ewa Sunnercrantz (L), Högstadielärare, kandidat till kommunfullmäktige
Veronica Berling (L), Gymnasielärare, Kandidat till kommunfullmäktige
Per Nyström (L), Fd Utbildnings- och förvaltningschef, Kandidat till kommunfullmäktige
Eva Lager (L) Fd, Lärare, Kandidat till kommunfullmäktige
Marianne Perserius (L), Fd. Rektor, Kandidat till kommunfullmäktige
Henry Henriksen (L) Musiklärare, kandidat till kommunfullmäktige
Fredrik Kjellkvist (L), Lärare, kandidat till kommunfullmäktige