Gå direkt till Nyheten (Debatt: Liberaler om Näringslivsprogram)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 16 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Liberaler om Näringslivsprogram

Publicerad Wednesday, 24 August 2022, 09:03 av Insändare

Liberalerna i Lidköping presenterar i dag en rad olika företag för att utveckla näringslivet i Lidköping.

Näringslivsprogram

Ett gott företagsklimat är det en kommun kan bidra med för att entreprenörer kan skapa en trygg arbetsmarknad med trygga jobb. Detta skapar i sin tur skatteintäkter till vård, skola och omsorg m.m. Ett gott företagsklimat skapar även en attraktivitet för fler företag att etablera sig i vår kommun, vilket i sin tur skapar än fler arbetsplatser vilket ger än mer skatteintäkter och möjligheter till än bättre skattefinansierade verksametern.  Ett gott företagsklimat är grunden för nyetableringar och ett utvecklande näringsliv. Organisationen Svenskt näringsliv undersöker varje år hur företagsklimatet ser ut genom att tillfråga företagare i hela landet och i svaren från Lidköpings näringsliv så rasar omdömet. Lidköping har nu plats 269 utav 290 kommuner i Sverige och det är helt oacceptabelt.  Ett positivt näringsliv föder näringsliv. Lidköping måste bli en företagsvänlig kommun, där man vill starta och utveckla sitt företag.

Liberalerna i Lidköpings näringslivsprogram

• Möjliggöra för unga att driva företag/UF-företag som sommarjobb.

•  Fler och riktade åtgärder ska startas upp för att stötta och hjälpa företag som vill etablera sig i Lidköping. Arbetet bör bedrivas mer uppsökande från kommunens sida.

•  Förenkla kommunala regler och tillse att det generellt blir lägre kostnader för företag.

• Etablera en inkubatorsverksamhet för företag som hjälper människor att förverkliga deras affärsidéer.

• Stärk samarbetet mellan kommunen, universitet, högskola och näringsliv.

• Vidareutveckla arbetet med att erbjuda eftergymnasiala utbildningar av olika slag för att bidra till kompetensförsörjning.

• Kommunikationer till och från Lidköping måste utvecklas.

•  Bygg ut och säkra driften av Kinnekullebanan

•  Säkerställ att spårtrafik och hamnverksamheten kopplas ihop. Detta för att säkerställa långsiktigt nyttjande av hamnen i Lidköping, Skapa möjligheter till miljövänlig transport i stället för omlastning till lastbil samt påvisa vikten och behovet av en välfungerande och utbyggd Kinnekullebana.

• Prioritera utbyggnaden av Riksväg 44 genom samfinansiering. Detta skulle lösa mycket av dagens trafikproblem

• Inför ett mål med hur många arbetstillfällen det skall finnas i Lidköping 2030. Detta för att få fokus på näringslivsfrågor i samtliga kommunala verksamheter. Målet skall komplettera nuvarande befolkningsmål.

• Lyft samtliga näringslivsfrågor till kommunstyrelsen under en initial reformeringsperiod för att snabba på beslutprocesser och synliggöra ansvarsfrågan.

• Utveckla bemötandet och dialogen mellan näringslivets och kommunens representanter.

• Utveckla attraktionskraften för Lidköping som turistort för att gynna handel, övernattningar och arbetstillfällen.

•  Skapa ett område längs Lidans Västra sida till Vänern och därefter fram till småbåtshamnen med möjligheter till restauranger, barer, ställplatser, gästhamn och musikevent. Lidköping måste utnyttja vattnet som en attraktion för både Lidköpingsbor och turister.

•  Håll centrum levande genom att än mer utnyttja Nya stadens torg för musik och restaurangplatser som ett komplement till torgmarknaden.

• Skapa en attraktionskraft för båttrafik till Lidköping genom centrumnära gästplaster.

• Tillse att våra infarter till Lidköping är välkomnande och vackra med informativ marknadsföring om att stanna till i Lidköping för en paus i stället för att köra förbi.

• Stoppa utbyggnad av sjönära verksamhetsmark i Östra hamnen som sker genom dumpningen av schaktmassor i Vänern. Ny verksamhetsmark skall ej ligga sjönära om det ej är verksamhet som är beroende av sjö nära läge. Låt inte våra barn och barnbarn få problem i framtiden med att köpa loss mark såsom i västra hamnen.

Liberalerna i Lidköping har erfarenhet från näringslivet kombinerat med erfaret politiskt ledarskap och handlingskraft för att leda denna nödvändiga förändring.

Liberalerna i Lidköping
Pär Johnson, (L) Gruppledare, kommunalrådskandidat
Veronica Bärling, (L) Företagare, kommunfullmäktigekandidat
Patrick Pilhagen, (L) Företagsrådgivare, kommunfullmäktigekandidat
Käth Birgetz, (L) Företagare, kommunfullmäktigekandidat
Henrik Gallus, (L) Företagare, kommunfullmäktigekandidat
Roger Synnerdahl, (L) Fd. Försäljningschef, kommunfullmäktigekandidat

– – – –
Diagrammet är klickbart till större format