Gå direkt till Nyheten (Nätavgifterna begränsas enligt förslag från Svenska kraftnät)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 20 juli 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nätavgifterna begränsas enligt förslag från Svenska kraftnät

Publicerad Friday, 23 September 2022, 10:49 av Redaktionen

Svenska kraftnäts styrelse ska den 30 september ta ställning till ett förslag om att begränsa uttaget av nätavgifterna med 11 miljarder kronor.

Det meddelar Svenska Kraftnät i ett pressmeddelande i dag.

– Även om det är regionnätsföretagen som betalar dessa nätavgifter innebär det en lättnad för slutanvändarna. Alltså hushållen och företagen, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör, Svenska kraftnät.

Det förslag som myndighetens styrelse ska besluta om den 30 september består av flera delar som sammanlagt innebär att nätavgifternas uttag begränsas med cirka 11 miljarder kronor under 2023. Reduceringen innefattar både den fasta effektavgiften och den rörliga energiavgiften som finansierar nätförlusterna.

Nätförluster uppstår vid överföring av el och kan beskrivas som skillnaden mellan hur mycket el som matas in vid en punkt i nätet och hur mycket som tas ut vid en annan punkt. Något förenklat gäller att ju längre sträcka elen transporteras desto större förlust och kostnaden för dessa energiförluster får den som nyttjar nätet betala.

Sedan mitten av 2021 har kostnaderna för nätförlusterna ökat kraftigt på grund av stigande elpriser, vilket slår direkt på Svenska kraftnäts kunder, regionnätsföretagen och stora elproducenter.

Begränsningen av nätavgifterna finansieras via de kapacitetsavgifter som uppstår vid prisskillnader mellan elområden.

Under innevarande år har Svenska kraftnät sänkt effektavgiften med 1,6 miljarder kronor. Utöver det har kapacitetsavgifter använts för att täcka 5,4 miljarder i kostnader som annars hade finansierats via nätavgiften

– Förhoppningsvis får dessa reduceringar av nätavgifterna i år och under 2023 en positiv påverkan på kostnaden för slutanvändarna. Men man ska vara medveten om att Svenska kraftnäts nätavgifter utgör i genomsnitt en tiondel av den totala elnätskostnaden i Sverige, säger Lotta Medelius-Bredhe.

Även i regionnäten och i de lokala näten uppstår nämligen energiförluster på samma sätt som för Svenska kraftnät. Så hur stor andel av hushållens eller företagens elnätskostnader som går att härleda till Svenska kraftnäts skiljer sig åt beroende på var i landet man bor och vilket lokalnät som man är ansluten till.

Nätavgiften eller transmissionsnätstariffen som den formellt kallas består av två delar:

* Effektavgiften. Den ska täcka drift, underhåll, avskrivningar och kapitalkostnader för transmissionsnätet.
* Energiavgiften. Den ska täcka kostnader för överföringsförlusterna på transmissionsnätet, som orsakas av inmatning och uttag i de enskilda anslutningspunkterna.

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Roger
Gäst
Roger
23 September, 2022 11:33

Lika enkel, solklar och lättfattlig prisinformation från
elleverantörerna, som det brukar vara…..
Jag förstår ungefär lika mycket som jag brukar,
d.v.s. inte så mycket…..