Gå direkt till Nyheten (Kommunfullmäktige i kväll)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 20 maj 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Kommunfullmäktige i kväll

Publicerad Monday, 26 September 2022, 18:06 av Björn Smitterberg

I kväll sammanträder kommunfullmäktige i Lidköping.
En rad beslut kommer att tas, Lidköpingsnytt kommer här att redovisa besluten i korthet och artikeln uppdateras efter hand.
Uppdatering klar 20,42.

Detta är det sista mötet med den fullmäktigegrupp som valdes 2018. Nästaa möte blir med de ledamöter som valdes vid valet i mitten av september. Det är dock inte färdigräknat så långt att ledamöterna är utsedda än.

Efter upprop inleds mötet i kväll med att elever från De la Gardiegymnasiet ställer frågor. Lidköpingsnytt har tidigare publicerat frågorna (klicka).

Projektet Teaterfiket, ett treårigt projekt för kultur med funktionsnedsatta är nedläggningshotat. Vänsterpartiets Claes-Göran Borg har ställt frågor i en interpellation till kommunalråd Jonas Sundström (S) om medel för att få projektet att fortsätta. Allmänna Arvsfonden har hittills stått för kostnaderna, men framtiden är oviss.
– Hur kan man säkra verksamheten, frågade Claes-Göran Borg.
Jonas Sundström svarade:
– Samtal har pågått sedan i höstas. Kommunen hade tidigare Älvateatern med liknande verksamhet och det gick över till Teaterfiket. En formell ansökan om stöd till Kultur- och fritidsnämnden finns. Formerna är dock oklara för ekonomiskt stöd. Det finns möjligheter att kunna ge stöd till personal. Men inget är klart.
Claes-Göran Borg hade hoppats på ett tydligare svar om hur kommunen ser på framtiden för Teaterfiket. Jonas Sundström replikerade att saken inte är avgjord, han ville att nya kontakter tas för att lösa framtidsfrågan för Teaterfiket.

En ny taxa för prövning av hur miljöbalken efterlevs antogs.

Kommunfullmäktige får använda 20 miljoner kronor för att kunna bygga ut VA-nätet tidigare än planerat.
– Lidköping växer och vi måste hinna med, sa Centerpartisten Kent Folkesson, som även är ordförande i  Tekniska nämnden.
Pengarna finns redan, men är egentligen avsedda för annat ändamål.
Sverigedemokraternas Tomas Persson yrkade avslag för att vi måste använda pengar som avsett – till underhåll. Det är vi skyldiga till – men vi är inte skyldiga att bygga ut, menade Tomas Persson. Det finns allvarliga fel i VA-systemet i dag som måste rättas till.
Kent Folkesson menade att det skulle vara fel att stoppa pågående arbete i exploateringsområdena.
Tomas Persson menade att det är rätt väg att ta underhållet först.
Beslutet blev att använda 20 miljoner från underhållskontot till att bygga ut på exploateringsområden.

Servicenämnden föreslogs att få 5 miljoner extra i år och nästa år för inköp av fastigheter. Servicenämndens Karl Viktorsson (s) tog till orda och förklarade att hans nämnd och förvaltning fått i uppdrag att skaffa fastigheterna – men har inga pengar.
Roberth Andersson från Sverigedemokraterna vill att kommunfullmäktige anslår pengar när man vet vad man ska köpa.
– Vi vet visst vad vi ska köpa, sa Karl Viktorsson.
Beslutet blev att anslå pengarna.

En ny policy för namngivning av gator, kvarter och allmänna platser har antagits. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gustav Edvinsson (s) sa att det är bra med en uppdatering – men traditionerna med namnsättning ska bibehållas.
Så blev också beslutet.

Policyn för representation och personalförmåner uppdateras enligt beslut i kväll.

Ett regler på en natioinell lag. mente som klargör hur miljö- och byggnämnden ska hantera reglerna för tobaksfria nikotinprodukter. Den bygger på en nationell lag. Så blev det.

Kommunfullmäktige beslutade godkänna kostnaderna för nya konstgräsplaner och belysning på Ågårdsområdet. Slutredovisningen som godkändes är på drygt 17 miljoner kronor.

Vänsterpartiet har tidigare lämnat förslag om natur- och fritidsområden. Det handlar om att utveckla Östra Sannorna, och även Lidan som bl a vandringsområde i större utsträckning än i dag. Ann-Carin Landström (v) talade för förslagen och pekade på att man tidigare beslutat om kartor och informationstavlor. Skötselplanen för Östra Sannorna är 14 år och behöver ses över.
– Jag går i Östra Sannorna ofta, men jag saknar underhåll enligt planerna.
Moderaten Christian Poucette instämde i kritiken över underhållet.
– Detta reservat kommer att växa i värde efter hand om kommunen växer. Ett reservat innebär inte att man bara kan låta det vara utan skötsel.
Majoriteten röstade dock för att skötseln ska fortsätta som hittills när det gäller Östra Sannorna.
När det gäller att ta tillvara Lidans möjligheter talade Claes-Göran Borg (v) om att kunna visa smultronställen och vattendrag kan vara viktiga för bl a vandrare.
– Lidan kan vi använda bättre! Vi behöver en utvecklingsplan för bl a Annelystparkens lövskog. Men när ska det börja hända saker i stället för att hänvisa till översiktsplaner och andra verksamheter. Jag tror att vi behöver visa att vi vill gå vidare.
Kommunstyrelsens förslag var att låta förslagen avslås i praktiken, för att arbete redan pågår. Clares-Göran Borg var inte nöjd med den.
Åter var det Gustav Edvinsson (s) som fick försvara förslagen att inte ta ytterligare nya tag – eftersom så mycket redan gjorts. Det var inte avslag som yrkades – utan att förslagen från (v) har besvarats.
Även i det här fallet kom stöd för förslagen från Moderat håll.
– Här har vi Annelystparken som redan finns – vi behöver inte göra så mycket för att öka tillgängligheten, sa Christian Poucette (m) som hänvisade till att man vid Fram äs för hundratals miljoner bygger en strand.
När et gäller Lidan-förslaget blev det votering. Den slusstade med att även detta förslag avslogs i form av att vara besvarade.

Liberalen Pär Jonsson har föreslagit att integrationsinsatserna i kommunen ska få ett årligt pris. Kommunstyrelsen som bereder alla ärenden vill att förslaget ska förverkligas, och flera ledamöter hyllade förslaget.
Beslut: Årets integrationsinsats ska bli ett årligt pris.

Såväl Moderater som Sverigedemokrater har motionerat om ökad vildsvinsjakt på kommunal mark. Här är förslaget från kommunstyrelsen att det inte behöver jagas mer. Roberth Andersson från SD och Christian Poucette från M yrkade båda på återremiss.
– Vi har pratat förbi varandra, sa Christian Poucette på sitt försiktiga sätt. Kommunen har stora områden och risken finns att vi får många grisar i våra områden, och vi behöver ha en strategi då! Därför behöver förslagen om en strategi för vildsvinsjakt.
Slutligen ansåg även socialdemokraten Gustav Edvinsson att förslagen från oppositionen skall ses över igen. Vänsterpartiet meddelade också att en återremiss behövs, för svaret på motionen är för tunt.
– Kommunen har så mycket mark och skog att den behöver ha en strategi för jakt.
Kent Folkesson (c) menade dock att svaret med avslag är korrekt – för den svarar på motionsförslagen. Frågan bör ställas hur vi hanterar skadegörelse i tätbebyggt svar. Det gör inte motionärerna.
Tomas Persson (sd) menade att tjänstemännen kan ta kontakt med motionärerna om de inte förstår förslag vi lämnar.
Beslutet är nu att förslagen ska övervägas på nytt för att återkomma till kommunfullmäktige.
– Vi vill ju inte att en skolklass ute i naturen ska möta en sugga med kultingar, sas bl a.
Ärendet ska alltså utredas igen.