Gå direkt till Nyheten (Utbildningsnivån bland utrikesfödda stiger – men inte i Lidköping)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 16 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Utbildningsnivån bland utrikesfödda stiger – men inte i Lidköping

Publicerad Wednesday, 12 October 2022, 10:34 av Nyhetstjänsten Newsworthy

Andelen utrikesfödda i arbetsför ålder med minst en gymnasieutbildning ökar i nästan hela landet. Men Lidköping går mot strömmen, visar statistik från SCB. Här är andelen ungefär densamma som år 2000.

Befolkningens utbildningsnivå har stigit kraftigt i Sverige sedan millennieskiftet. Ett mått på det är hur stor andel av alla personer i åldern 20–64 år som har minst en gymnasieutbildning. Den utvecklingen är tydlig bland utrikesfödda.

– I hela landet har andelen av den arbetsföra, utrikesfödda befolkningen med minst en gymnasieutbildning ökat från 68,6 procent år 2000 till 72,7 procent 2020. Men i Lidköping ligger andelen på ungefär samma nivå som tidigare. År 2020 hade 68,1 procent av de utrikesfödda i åldern 20–64 år minst en gymnasieutbildning, säger Daniel Kruse, statistiker på SCB.

Bland personer födda i Sverige i den aktuella åldersgruppen var motsvarande siffra 90,9 procent i Lidköping. Det här innebär att en lägre andel av de utrikesfödda än de inrikesfödda har minst en gymnasieutbildning. Så ser det numera ut i samtliga 290 kommuner, enligt den senaste statistiken som sträcker sig till och med 2020.

Samtidigt har andelen utrikesfödda med minst en gymnasieutbildning ökat i 159 kommuner sedan år 2000.

– Man kan se ett generationsskifte i statistiken. År 2000 var det många i åldern 20–64 år som hade börjat jobba direkt efter grundskolan. Nu är en stor del av dem pensionärer. Det gäller både personer födda i Sverige och personer födda utomlands, säger Tomas Westling, statistiker på SCB.

Medan det är vanligare att inrikesfödda har minst en gymnasieutbildning är bilden mer blandad sett till högre utbildningar i gruppen 20-64-åringar. I 143 av 290 kommuner är andelen med eftergymnasial utbildning större bland utrikesfödda än bland inrikesfödda. Men Lidköping är inte en dessa kommuner.

– Sedan 2000 har andelen utrikesfödda med eftergymnasial utbildning visserligen ökat från 20,8 till 29,4 procent i Lidköping. Motsvarande siffra för inrikesfödda var år 2020 högre, 37,4 procent, säger Daniel Kruse.

– – – –
Pressmeddelande SCB

 

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
12 October, 2022 10:55

Tidigare var det ingen som var diskvalificerad från gymnasieutbildning. Det var ett stort misstag att ändra på detta till att som nu diskvalificera och förklara att vissa ungdomar är odugliga pga teoretiska betyg. Man kan ju ha mycket god praktisk läggning.
Gör om och gör rätt och gör det snabbt!