Gå direkt till Nyheten (Klockomställningen utreds igen)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 24 juli 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Klockomställningen utreds igen

Publicerad Tuesday, 18 October 2022, 17:56 av Redaktionen

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att kartlägga effekterna av den tidsomställning som görs två gånger per år i Sverige. Kartläggningen ska titta på vilka effekter tidsomställning kan ha på bland annat folkhälsa, jordbruk och turism.

EU-kommissionen ska, på uppmaning av Europaparlamentet, göra en utvärdering av sommartiden. Därför kommer Sverige på sikt komma att behöva ta ställning till om tidsomställningen bör vara kvar eller avskaffas. Den kartläggning som Statskontoret nu ska göra är tänkt att fungera som ett underlag för ett eventuellt ställningstagande och som underlag för diskussion med EU-kommissionen och andra medlemsstater.

– Jag vill ha ett gediget underlag om för- och nackdelar av ett eventuellt slopande av tidsomställningen. Vi behöver ha fakta på bordet för att kunna ta ställning i frågan. Det är däremot viktigt att en eventuell förändring görs gemensamt i hela EU, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Sverige har sedan 1980 sommartid. Det innebär att normaltiden ökas med en timme under sommarhalvåret. Sedan 1996 är sommartiden fullt ut harmoniserad inom EU.

Jordbruksverket, Energimyndigheten, Tillväxtanalys, Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket, Trafikanalys och Trafikverket ska bistå Statskontoret under uppdraget, som ska redovisas till Näringsdepartementet senast 22 november 2018.