Gå direkt till Nyheten (Nytt resursteam för hela akutsjukvården)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 16 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nytt resursteam för hela akutsjukvården

Publicerad Wednesday, 26 October 2022, 11:09 av - Inskickat material

Under hösten 2022 påbörjas rekryteringen till ett nytt resursteam för hela akutvårdsblocket vid Skaraborgs Sjukhus. Medarbetarna i teamet ska vara ersättare på avdelningarna. Bland annat vid korttidsvakanser, ledigheter så som semester samt kunna täcka upp för sjukskrivna kollegor vid akutvårdsavdelningen, akutmottagningarna i Skövde och Lidköping samt ambulansverksamheten.

-Vi har haft ett resursteam sedan 2017 enbart inom ambulansverksamheten, vilket fallit väl ut. Nu fasar vi över tid ut detta och skapar ett större övergripande team för hela akutblocket, säger Karin Salomonsson, enhetschef Ambulans/Sjuktransport, Skaraborgs Sjukhus (SkaS) Skövde.

Enhetschef Karin Salomonsson. Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus

Omkring 30-35 personer ska rekryteras till det nya resursteamet. De kommer att ha samma förmåner, rättigheter och skyldigheter som alla övriga medarbetare.

Syftet är att skapa en mer hållbar verksamhet, minska både övertidskostnaderna och övertiden för att ge personalen tillräckligt med återhämtning, vilket är högt prioriterat.
-Erfarenheterna visar att vi får en mer övergripande bild av bemanningsläget inom hela verksamheten. Vid ambulansen arbetade enheterna tidigare mycket för sig själva och arbetssättet skiljde sig åt, det ville vi åtgärda, säger Karin Salomonsson.

Hon ser flera fördelar med det här arbetssättet:

· Personalen får möjlighet att utveckla en bred kompetens och att få en inblick i hela verksamheten vilket skapar förståelse över gränserna inom hela akutsjukvården.

· Det ökar attraktiviteten för SkaS som arbetsplats med team som dessa inom olika specialiteter.

· Det skapar ett mer effektivt arbete inom verksamhetsområdet och använder resurserna på bästa sätt, både ur ett arbetsmiljöperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv.

· Det gynnar patienterna när SkaS får fler medarbetare med bred kompetens som arbetar med hög kvalitet och hög patientsäkerhet.

-Förhoppningsvis kan vi stärka varumärket SkaS och därav arbeta mot att bli fullbemannade. Det gynnar i förlängningen patienten då vi med fullbemannade enheter och starka resursteam kan hålla vårdplatser öppna, minska vårdköer och erbjuda den vård som vi vet att vi kan. Men det är en lång väg att gå och det gäller att ha tålamod och att vi alla hjälps åt, säger Karin Salomonsson.
Vad säger medarbetarna om det här arbetssättet?

-Medarbetarna inom ambulansens resursteam har alltid jobbat så här, då de sökte sig till dessa tjänster och trivs bra. Visst har vi haft ”barnsjukdomar” sedan starten 2017 som vi har fått arbeta med under resans gång, men även här gäller det som chef och ledning att vara lyhörd och våga testa nya saker och idéer som kommer upp och göra om och göra rätt om något blir fel.
Vad ser du för möjligheter att starta fler resursteam inom SkaS?

-De är goda och något som jag tror att vi måste arbeta med inom hela förvaltningen. Men som jag tidigare sagt så gäller det att man vågar samarbeta över gränserna och testa nya saker. Det är inte smärtfritt, men när man väl har det igång så är det toppen.

-För att få teamen att fungera optimalt måste avdelningarna arbeta på att täcka sin grundbemanning, först då får man den riktiga effekten av ett team som detta. Men även under det arbetet, att täcka grundbemanningen, fyller ett resursteam en viktigt och värdefull roll för enheterna.