Gå direkt till Nyheten (Projektlagets förslag vann om Röda husen)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 November 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Projektlagets förslag vann om Röda husen

Publicerad Tuesday, 08 November 2022, 13:38 av Björn Smitterberg

Förslaget Krukmakargatan med Projektlaget som huvudentreprenör har vunnit tävlingen om att få bygga området vid Åhlénsparkeringen, mera känt som Röda raden. Här finns i dag en rad med röda hus, och den karaktären bibehålles.
Kompletterat 14,20 med ytterligare bild 

Det var förra året som samhällsbyggnadsnämnden beslutade att lämna ut området längs Esplanaden till en tävling där idéer om områdets framtid skulle avgöra vinnare.

Nu är det alltså klart att förslaget från Projektlaget i Lidköping AB, LINK Arkitektur, Mareld Landskapsarkitekter och Antiquum kallat Livet på Krukmakaregatan, har vunnit.

– Jag är mycket nöjd med förslaget, säger Gustav Edvinsson (S) som är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
– Karaktären blir kvar med de röda husen, och alla kommer till användning som boostäder.

På frågan om när man kan tänka sig att förslaget blir verklighet säger Gustav Edvinsson:
– Närmaste året kommer säkert att gå åt tillförberedelser och anpassning av detaljplanerna för kvarteren Uranus och Vulcanus. Kanske blir det bygge under 2024.

Det var tre förslag som gick till “final”, och en jury valde vinnare. ett av förslagen drogs tidigt tillbaka på grund av de stigande byggkostnaderna.

– – – –
Bilden är klickbar till större format. Bilden är en datoranimation över förslaget. 

Läs om alla förslag som gick till final – klicka här

Komplettering 14,20 med material från Link Arkitekter:

LINK Arkitektur, i samarbete med Projektlaget, utsågs som vinnare i markanvisningstävlingen om de Röda husen i Lidköping. Lidköpingsborna kan nu se fram emot ett kvarter att vara riktigt stolta över, där kulturmiljön värnas och fylls med nytt liv.

Kulturmiljö, levande innergård och förankring i staden

Det vinnande förslaget ”Livet på Krukmakaregatan” är präglat av förståelse för platsens historia, kulturmiljökvaliteter och riksintressets värdebärande egenskaper – ett förslag där den befintliga kulturmiljön blir en självklar tillgång i stadens utveckling. De befintliga byggnaderna bevaras och renoveras varsamt som bostadshus samtidigt som ny bebyggelse kompletterar och förstärker den historiska läsbarheten av Nya stadens planstruktur. Nytillskotten inordnar sig tydligt i den äldre kvartersstrukturen med gator och den tidigare stadsgränsen. Tillsammans bildar nytt och gammalt en brokig helhet.

Precis som i Lidköpings äldre delar står kvarterets tydliga utsida i kontrast till den prunkande gården. Syrener och fruktträd breder ut sina grenverk över planken och avslöjar en gömd trädgård. Besökaren möts av en serie gröna rum som avgränsas av förrådplanteringar eller staket och plank med klätterväxter. Visionen är ett hållbart tillägg till staden, nu och inför framtiden, med goda bostäder och en fin miljö i mänsklig skala. Ett kvarter där tiden inte står stilla utan en plats där dåtid, nutid och framtid kan mötas.

– Vi är oerhört glada över den här vinsten! Att ta hand om det redan byggda medför så många fördelar för både kultur, miljö och gestaltningskreativitet. Nu ser vi fram emot att arbeta vidare med projektet tillsammans med resten av teamet och Lidköpings kommun, säger Johanna Eriksson, regionchef på LINK Arkitektur.

Ur juryns motivering:
Sammantaget ett mycket genomarbetat förslag där gestaltningsuttrycket är lågmält klassisk och förhåller sig väl till sin omgivning. Redovisningen ger en mycket god bild av hur området, innergården och bebyggelsen kommer upplevas. Kvarterets väldefinierade avgränsning med högre hörnhus och avskiljande plank placerade i kvartersgräns ger ett kvarter med hög stadsmässighet. Detta konkretiserar på ett föredömligt sätt Stadsutvecklingsplanens och riksintressets

intentioner. Föreslagen ny färgsättning av de befintliga röda husen tillsammans med nya hörnhus är smakfullt historiskt anknutna och ger en god helhetsverkan för kvarteret. Innergården håller en hög kvalitet samt ett rikt nyanserat och spännande innehåll. Frågan kvarstår dock om ytan är tillräcklig för alla föreslagna funktioner. Aspekter som social hållbarhet, höjdsättning av mark, dagvattenhantering, ekosystemtjänster och hantering av framtida energiförsörjning hanteras på tydligt och inspirerande sätt.

3 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Ronney Hedvall
Gäst
Ronney Hedvall
8 November, 2022 03:14

Förstår fortfarande inte varför den röda färgen på husen ska fortsätta. I original från 40-talet är husen snarare smutsgula/beige. Jag har foto som bevisar detta.

Johan
Gäst
Johan
8 November, 2022 04:56

Det vore bättre att riva de gamla husen och bygga nytt där de stått.

Stoppa det gråa klossbygget!
Gäst
Stoppa det gråa klossbygget!
9 November, 2022 11:51

Äntligen trevlig ny bebyggelse!