Gå direkt till Nyheten (Nya reningsverket närmar sig avgörande beslut)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 16 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nya reningsverket närmar sig avgörande beslut

Publicerad Thursday, 10 November 2022, 18:51 av Björn Smitterberg

På onsdag kommer kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta det mest kostsamma beslutet någonsin – cirka 1,103 miljarder kronor.

Priset är beräknat – det kan bli något högre men möjligheter finns också att det blir något lägre. Priset som anges är ett medelpris så gott som det går at beräkna nu.

Det är Teknisk servicenämnd som nu vill ha klartecken för att driva projektet vidare. När arbetsutskottet fattat sitt beslut kommer ärendet till kommunstyrelsen i sin helhet.

Slutligen är det kommunfullmäktige som beslutar.

Så här står i handlingarna till onsdagens möte:

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om förnyat inriktningsbeslut för Ängens avloppsreningsverk Kartåsen 1:1 med anslutande överföringsledningar och pumpstationer.

Investeringens indikativa finansieringsnivå beräknas uppgå till 1 103 miljoner kronor.

Ärendet bereds inom process Strategisk plan och budget 2024-2026. Kommundirektören ges uppdraget att leda projektet inklusive finansieringen in i nästa fas.

Detta nya beslut upphäver det beslut kommunfullmäktige tog 23 januari 2017 § 6 gällande investeringsobjektets totala investeringsbudget.