Gå direkt till Nyheten (5583 uttagna till militär tjänst
33 från Lidköping)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 November 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

5583 uttagna till militär tjänst
33 från Lidköping

Publicerad Tuesday, 15 November 2022, 10:23 av Redaktionen

När Plikt- och prövningsverket återrapporterar grundutbildningsomgång 2022/2023 kan konstateras att 5 583 individer skrivits in till en grundutbildning med värnplikt för att möta Försvarsmaktens utbildningsbehov. Utbildningarna startade från juni i år till maj nästa år.

26 män och 7 kvinnor i Lidköping har skrivits in för utbildning mellan 1 juni i år och 31 maj nästa år.
I Skara är det 13 män och 3 kvinnor.
I Götene är det 10 män och 2 kvinnor.
I Vara är det 9 män och 2 kvinnor.
I Grästorp är det 2 män och 4 kvinnor

110 v de uttagna kommer att utbildas vidF7 i Såtenäs. 458 kommer att utbildas vid P4 och 307 vid T2.
Återrapporteringen görs till Försvarsdepartementet och är en del i Plikt- och prövningsverkets uppdrag i regleringsbrevet för 2022.

– Grundutbildning med värnplikt är en förutsättning för att bygga försvarsförmåga i Sverige. För det krävs att vi kan möta Försvarsmaktens behov och fylla de utbildningsplatser som Försvarsmakten har beställt. Huvudsyftet med grundutbildningen är att fylla krigsorganisationen och efter avslutad utbildning krigsplacerar vi de värnpliktiga, säger Christina Malm, generaldirektör på Plikt- och prövningsverket.

Merparten av de inskrivna är årskullspliktiga

Av de 5 583 individerna som skrevs in till en utbildning var 4 666 (84 procent) kallade med stöd av lagen om totalförsvarsplikt. 917 individer (16 procent) blev inskrivna efter att ha gjort en egen ansökan. De som kallades till mönstring med stöd av lagen uppgick till 16 204 ungdomar och samtliga är födda 2003.

Av de 5 583 individerna som skrevs in till grundutbildning var cirka 24 procent kvinnor, vilket är något högre än föregående grundutbildningsomgång.

Vägen till en grundutbildning med värnplikt

I Sverige finns två möjliga sätt att bli aktuell för en grundutbildning. Med stöd av lagen om totalförsvarsplikt skickar Plikt- och prövningsverket ut ett mönstringsunderlag till alla ungdomar som fyller 18 under året. Utifrån svaren i mönstringsunderlaget kallas sedan ett antal ungdomar till mönstring, det är de vi kallar årskullspliktiga.

Är man intresserad av att göra en grundutbildning med värnplikt men inte har kallats till mönstring finns möjlighet att göra en egen ansökan. Man svarar då på ett prövningsunderlag och kommer till Plikt- och prövningsverket för prövning. Resultaten jämförs sedan med andra och den som anses bäst lämpad skrivs in till en befattning.

Fler än de inskrivna har godkända resultat

För grundutbildningsomgång 2022/2023 har Plikt- och prövningsverket mönstrat och prövat 18 539 individer och av dessa har 7 921 erhållit godkända värden för att kunna skrivas in till en befattning. Vid nomineringarna, där den som i konkurrens anses bäst lämpad, har alltså 5 583 totalförsvarspliktiga skrivits in till någon av Försvarsmaktens befattningar.

De som har godkända värden men inte stått sig i konkurrensen om bäst lämpad, placeras i utbildningsreserven. I utbildningsreserven placeras också de som begär uppskov, till exempel på grund av studier, eller som behöver ändra inskrivning av andra skäl. De som hamnat i utbildningsreserven kan vid höjd beredskap komma att skrivas in till grundutbildning med värnplikt.

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Kenneth Klasson
Gäst
Kenneth Klasson
15 November, 2022 09:08

Nu när ett Natoland blivit utsatt för angrepp så kanske 33 st. inte räcker.
Dax för allmän mobilisering och marktrupp till Ukraina.