Gå direkt till Nyheten (Regeringsutspel i dag: Oskuldskontroller förbjuds)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 16 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Regeringsutspel i dag: Oskuldskontroller förbjuds

Publicerad Friday, 25 November 2022, 15:21 av Redaktionen

Oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsoperationer ska kriminaliseras.
Det meddelar regeringen i dag i ett pressmeddelande.
– Regeringen intensi­fierar nu arbetet mot heders­relaterat våld och förtryck och har därför gett en pågående utredning i uppdrag att ta fram förslag på hur en lag­stift­ning som krimi­naliserar oskulds­kontroller, oskulds­intyg och oskulds­operationer ska se ut, skriver regeringen i pressmeddelandet.

Inom såväl hälso- och sjuk­vården som i den privata sfären förekommer det att flickor och kvinnor utsätts för så kallade oskulds­kontroller och att oskulds­intyg utfärdas. Det har dess­utom fram­kommit att det finns kliniker som erbjuder oskulds­operationer, ett kirurgiskt ingrepp i under­livet som ska bidra till att en blöd­ning uppstår vid samlag. Motivet för detta är inte medicinskt utan ett uttryck för heders­relaterat våld och förtryck som syftar till att kon­trollera flickors och kvinnors sexualitet.

Den pågående utred­ningen har sedan november 2021 i uppdrag att bland annat ta ställning till hur skyddet mot denna form av otillbörlig kontroll av flickors och kvinnors sexualitet kan stärkas.

Regeringen och Sverige­demo­kraterna har kommit överens om att oskulds­kontroller, oskulds­intyg och oskulds­opera­tioner ska kriminali­seras. Regeringen har därför beslutat att ge utred­ningen i uppdrag att, oavsett ställ­nings­tagande i sak, lämna förslag som inne­bär en kriminali­sering av oskulds­kontroller, oskulds­intyg och oskulds­operationer.

– Den här typen av kontroller av flickors och kvinnors sexualitet är oaccept­abla. Det är därför angeläget att kunna ingripa mot personer som utför oskulds­kontroller, oskulds­intyg och oskulds­operationer, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

Utredningstiden förlängs och uppdraget ska, tillsam­mans med övriga delar, redo­visas senast den 1 juli 2023.

Fortsatt utredare är hov­rätts­rådet, tillika vice ordföranden, Maria Hölcke.

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Kalle
Gäst
Kalle
25 November, 2022 04:28

Tillsatt en utredning, det smarta sättet att slippa ta ett beslut, när utredningen är klar tillsätts en ny utredning för att kontrollera om det blev bra, sedan när den utredningen är klar tillsätts ………… osv. Tydligen har denna regeringshög samma lärobok som den förra, Hur man driver en regering utan att ta ett beslut.