Gå direkt till Nyheten (Tydligare regler för cruising och studentflak)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 24 juli 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Tydligare regler för cruising och studentflak

Publicerad Wednesday, 30 November 2022, 08:55 av Redaktionen

Transportstyrelsen har förtydligat reglerna som påverkar hur man får åka i exempelvis bilkorteger och på studentflak. Avsikten är att göra det enklare att bedöma vad som är ok och vad som inte är det.

De nya reglerna presenteras så här av Trafikverket:

Det har länge funnits undantag från kravet på hur många personer som får åka i ett fordon. Det har gjort det möjligt att få sitta fler personer i en bil än det finns säten till. Exempelvis om du kör i bilkorteger eller åker på ett studentflak trots att det normalt inte är tillåtet alls att färdas på släpfordon.

Transportstyrelsen har på eget initiativ genomfört en översyn av reglerna för att göra dem mer tydliga och lättförståeliga.

– Vi har velat styra upp och göra det mer tydligt vad som är tillåtet och vad som inte är det, säger Niclas Nilsson, utredare på Transportstyrelsen.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2023.

Krav på att en cruising ska vara anordnad

Det ska vara tillåtet att köra personbilar med fler passagerare kortare sträckor i en anordnad kortege, uppvisning eller motsvarande. Detta under förutsättning att hastigheten är max 20 kilometer i timmen. Reglerna förtydligas genom att understryka att det ska handla om anordnade arrangemang.

– Vi medger undantag vid anordnade sammanhang och inte för vad som helst. Och det måste finnas sätesplats till alla i bilen. Det är alltså inte tillåtet att till exempel sitta på karossen. Det är inte heller tillåtet att köra till eller från arrangemanget med fler än det antal passagerare fordonet är registrerat för, säger Niclas Nilsson.

Flakåkning endast i direkt samband med arrangemang

Det kommer även i fortsättningen, under vissa villkor, vara tillåtet att åka flakåkning vid tillfälliga arrangemang som skolavslutningar, karnevaler eller liknande trots att fordonet inte är godkänt för persontransporter. Men nu blir det tydligare att det endast är tillåtet i direkt samband med arrangemanget. Det har förekommit flakåkning innan och efter själva tillställningen med olyckor som följd. Därför förtydligas nu reglerna.

– Man behöver vara tydlig med att detta är undantag från vanliga reglerna. Och de vanliga reglerna finns av en anledning. Vissa givna ramar och förutsättningar måste finnas för att undantaget ska medges. Och det har funnits problem med att man åkt studentflak långt före och efter tillställningar på ett sätt som inte är motiverat, säger Niclas Nilsson.

Om reglerna inte följs kan det anses att färden inte omfattas av undantaget. Polisen kan då utdöma böter för brott mot 4 kap, 6§ trafikförordningen som säger att i en bil får inte fler passagerare tas med än den är registrerad för.