Gå direkt till Nyheten (Regeringen skärper jordförvärvslagen)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 24 juli 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Regeringen skärper jordförvärvslagen

Publicerad Thursday, 08 December 2022, 14:22 av Björn Smitterberg


Den som förvärvar en lantbruksegendom behöver i vissa fall ett så kallat förvärvstillstånd. Ett kryphål har dock gjort det möjligt att kringgå dessa bestämmelser. Regeringen föreslår därför i en proposition att regelverket ska skärpas.
– Jordförvärvslagen är ett viktigt verktyg för att bevara balansen i markägande mellan fysiska och juridiska personer. Att företag har hittat ett sätt att kringgå bestämmelserna om förvärvstillstånd är inte acceptabelt. Nu skärper regeringen lagstiftningen och täpper till kryphålen, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Enligt jordförvärvslagen krävs i vissa fall ett särskilt tillstånd, s.k. förvärvstillstånd, vid förvärv av en lantbruksegendom. Lantbruksegendom definieras i lagen som fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet.

För att en juridisk person, t.ex. ett företag, ska beviljas ett sådant tillstånd gäller under vissa förutsättningar ett kompensationskrav.

Kravet innebär att den juridiska personen måste avstå, ha avstått eller komma att avstå egendom till en fysisk person eller till staten som i fråga om produktionsförmåga ungefär motsvarar förvärvet.

Syftet med att begränsa möjligheterna för juridiska personer att förvärva jordbruks- och skogsegendomar är att bevara balansen i markägande mellan fysiska och juridiska personer.

Det har dock gått att komma runt kompensationskravet genom att föra över mark från en lantbruksfastighet till en småhusenhet och sedan genomföra ett förvärv innan Skatteverket hunnit taxera om fastigheten till en lantbruksenhet. Eftersom fastigheten vid förvärvet inte var taxerad som en lantbruksenhet har förvärvstillstånd då inte krävts.

I propositionen föreslår regeringen att lagen, utöver att vara tillämplig på fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet, även ska gälla för fast egendom som har ombildats eller nybildats för jord- eller skogsbruksändamål men som därefter inte varit föremål för fastighetstaxering.