Gå direkt till Nyheten (Centerpolitikerna som driva opposition i Lidköping)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 07 December 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Centerpolitikerna som driva opposition i Lidköping

Publicerad Saturday, 10 December 2022, 09:26 av Björn Smitterberg

Centern i Lidköping är först ut att meddela vilka politiker de nominerat till de nämnder och styrelser vars ledamöter ska utses på måndag.

Det är vid kommunfullmäktiges möte på måndag som valen sker.

Partierna brukar genom samverkan få klart vilka platser som respektive parti får, och varje parti föreslår utefter detta till en valberedning. Det normala är att valberedningen och fullmäktige antar respektive partis förslag.

Lidköpingsnytt hoppas att alla partier skickar in sina nomineringar innan mötet börjar vid 15-tiden på måndag i fullmäktigesalen.

Centern har de senaste åren haft en ganska stark ställning med flera ledamöter i olika nämnder. Nu blir det betydligt tuffare – ny nämndorganisation med färre politiker sammanlagt.

Utbildningsnämnd 2:e vice ordf – Andreas Bill

Kulturnämnd ersättare –  Lindha Jonsson

Fritid- och Föreningsnämnd 2:e vice ordf – Hans-Fredrick Johansson

Miljö och byggnads nämnd ledamot: Thomas Karlsson och ersättare: Jonas Larsson

Välfärdsnämnd ledamot: Lillemor Holgersson och ersättare: Kerstin Hennersten

Servicenämnd ledamot: Ingemar Rogbrant och ersättare: Hannah Arthursson

Kommunstyrelsen ledamot: Frida Nilsson och ersättare: Andreas Bill

Kommunrevisionen: Sören Pettersson

Bland namn som inte är med finns fler som troligen sparas till det tillfälle då kommunfullmäktige ska utse ledamöter i de nya kommunala bolagen.