Gå direkt till Nyheten (Kommunfullmäktige i dag – 77 beslut. Minst.)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 November 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Kommunfullmäktige i dag – 77 beslut. Minst.

Publicerad Monday, 12 December 2022, 15:15 av Björn Smitterberg

Med 77 punkter på föredragningslistan samlas kommunfullmäktige till mötye med start redan 15,15 i dag.
Det är en rad olika beslut som ska fattas om den framtida organisationen. Bolag ska bildas, nämnderna ska få nya ledamöter.
Mötet kommer även att innehålla uppvaktning av jubilarer.
Lidköpingsnytt uppdaterar efter hand. Senast uppdaterat 19,56

Bland dagens första beslut finns bildande av de bolag som ska ta över en hel del av verksamheterna. Det är Lidköping Elnät AB, Lidköping Miljö och Teknik, koncernmoderbolaget – har haft arbetsnamnet Lidköpings Stadshus AB. Till dessas bolagsstämmor ska ledamöter väljas.

Ett stort beslut ur ekonomisk synvinkel är att fullmäktige föreslås gå vidare med satsningen på nytt reningsverk och dess ledningar – det handlar om cirka 1,3 miljarder. Även det ligger tidigt i föredragningslistan.

Mötet öppnas – ordföranden Carl Rudbeck manar ledamöterna att vara kortfattade – mötet avbryts 23,30 om det inte är klart. Då kommer tid för fortsättning att tillkännages.

– – – –

Bolagen beslutades bildade.
Smärre formella ändringar i bolagsordningarna.

– – – –

Kommunstyrelsen
Under mötets inledning kom förslagen till ledamöter i kommunstyrelsen från valberedningen. Förslaget ser ut så här, och kommer av allt att döma att följas a fullmäktigebeslut.
Ulrika Gartman-Blom, M, ordförande, kommunalråd
Pär Johnson L, 1:e vice ordförande, kommunalråd,
Tommy Larsson, KD,
Christoffer Järkeborn, M,
Mathias Andersson, M,
Claes-Göran Borg, V,
Gustav Edvinsson, S, 2:e vice ordförande, oppositionsråd
Frida Nilsson, C,
Kajsa Ezelius, S,
Karl Wiktorsson, S,
Lina Ly Bayard, S,
Marianne Bonnevier, Mp,
Roberth Andersson, Sd,
Thomas Persson, Sd.

När det gäller övriga val återkommer Lidköpingsnytt med dessa under tisdagen.

– – – –

Reningsverket
Det blev en kort debatt. Sd:s Thomas Persson begärde att en ny utredning snabbt ska göras om kostnader och konsekvenser för att modernisera deet nuvarande reningsverket i stället för att bygga nytt. För att besluta nu omedelbart men med hård kostnadskontroll talade Kent Folkesson C, Mats Joräng M, Gustav Edvinsson S, och Tommy Larsson, Kd.
Det blev votering om Sd:s förslag om ny utredning, som röstades ned.
Beslutet är sålunda att starta projektet med nytt reningsverk.  Det “dyraste” beslutet hittills; cirka 1,3 miljarder.

– – – –

Arvoden
Det finns ett förslag till ersättningar, men Maria Edström, Kd, startade en debatt om ersättningarna och efterlyste ett reglemente att följa oavsett politiska överenskommelser. Mario Melani S, Kent Folkesson C, Andreas Bill C, talade för att en bedömning av respektive politikers arbetsinsats är gjord. I debatten deltog Robert Andersson Sd, som ansåg att det finns inte något skrivet om vad vissa kommunalråd gör och att makten koncentreras i liggande förslag. P G Lindahl M, påpekade liksom Maria Edström att det inte finns förslag till ersättningar för styrelseledamöter i nya bolagen.
Claes-Göran Borg V, stöder förslaget till ny översyn – bakläxa för arvodesberedningen.
Beslutet blev att arvocdesberedningen ska återkomma med nya förslag. Men det krävde en längre intern diskussion i presidiet om hur förslaget skulle ställas. Jörgen Svederberg Sd, kom nämligen med påpekandet att kommunfullmäktige för tre veckor sedan beslutade att det ska vara tre – inte fyra – kommunalråd.
Beredningen ska även gälla bolagens styrelser.

– – – –

Policy för upphandling och inköp
Antogs, nu kommer större hänsyn tt ta till samarbete med lokala företag och till hållbarhetsfrågor.

– – – –

Hans Hallström V, uppvaktades med gåva efter att han under 24 år haft en rad olika uppdrag som kommunpolitiker.

– – – –

Kommunfullmäktige tag julsmörgåspaus och kommer därefter främst att hantera val till olika nämnder och styrelser. Lidköpingsnytt återkommer med dessa främst under tisdagen.

– – – –

Ny ledamot
Socialdemokraten Roger Ahlén har av länsstyrelsen utsett till ordinarieledamot av kommunfullmäktige. Han har tidigare varit ledamot, men vid senaste valet blev han ersättare. Nu går han in eftersom socialdemokraten Lena Blomgren avgått på egen begäran.

2 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Lunnarn
Gäst
Lunnarn
14 December, 2022 09:47

Presidiers mötesteknik har väl en hel del än att vad man kan önska.
Undrar om en del av deras är giltiga?

Margareta
Gäst
Margareta
16 December, 2022 11:16

Ja, gott om politiket och personal i kommunhuset. Fina titlar, hjälper inte när det tas dåliga beslut. Finns det arbete till alla? Annars behövs ni i hemsjukvården.