Gå direkt till Nyheten (Debatt: Brist på personal och pengar hotar sjukvården)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 12 juli 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Brist på personal och pengar hotar sjukvården

Publicerad Tuesday, 20 December 2022, 09:32 av Insändare

– Koncentration löser inte sjukvårdens problem!
Det skriver Vänsterpartiet i Lidköping i en debattartikel-.

Runt om i Sverige ser vi idag alltför många exempel på den bristande tillgängligheten inom sjukvården. Det råder brist på vårdplatser, vårdavdelningar stängs och patienter placeras i korridorer. Patienter blir kvar på akutmottagningarna alldeles för länge när många behöver akut vård eller i väntan på att komma till en vårdavdelning. Många patienter får vänta länge på att få behandling eller komma till en undersökning.

En mycket viktig orsak till dessa problem är att det saknas personal då många söker sig bort från sitt yrke på grund av orimliga arbetsförhållanden och villkor. En annan viktig orsak är att sjukvården under många år varit underfinansierad. Detta har lett till att sjukhusen idag har stora ekonomiska underskott. En ond cirkel har uppstått när tidigare effektiviseringskrav inte kunnat genomföras utan i stället ökat på redan existerande underskott. Nu beräknas underskottet för Skaraborgs sjukhus 2023 bli 350 mnkr trots ökade intäkter motsvarande 3 %. Skaraborgs Sjukhus planerar att genomföra en utredning där de ska undersöka om förändrade utbudspunkter eller koncentration av akutsjukvård och mottagningar kan spara 150 mnkr.

Vänsterpartiet i Lidköping tror inte att denna strategi kommer leda till sänkta kostnader. Erfarenheter från tidigare ogenomtänkta och snabba strukturförändringar är att de ofta leder till fortsatt ökade kostnader och framförallt att tillgängligheten försämras. Risken är stor att många medarbetare tappar tillit till Västra Götalandsregionen och söker sig till andra yrken eller arbetsgivare. Detta leder i sin tur till en fortsatt nedåtgående spiral med färre vårdplatser, stängda operationssalar, längre väntetid på akutmottagningen och försämrad tillgänglighet.

Det föreslagna utredningsuppdraget har direkt mötts med kritik från medarbetare i sjukvården som anser att Skaraborgs Sjukhus har fel fokus.

Vänsterpartiet i Lidköping anser att de många årens underfinansiering av sjukvården inte går att lösa på kort sikt utan kräver ett långsiktigt arbete där våra medarbetare känner tillit till de lösningar som presenteras. Sjukhusens underskott bör nollställas och dess verksamhet säkerställas genom en långsiktigt hållbar finansiering. Centralisering och kortsiktiga lösningar leder till ökade kostnader och sämre vård.

Vänsterpartiet Lidköpings styrelse genom Ann-Carin Landström och Ingemar Ekblad

 

2 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
20 December, 2022 12:32

Instämmer tillfullo med skribenterna, men vilka åsikter i frågan har Vänsterpartiet Skaraborg, respektive Vänsterpartiet Västra Götaland?

Jonas Svensson
Gäst
Jonas Svensson
20 December, 2022 06:31

Oavsett partitillhörighet borde man vara intresserad av att det finns vård när man behöver det. En chefs viktigaste uppgift inom offentlig verksamhet är väl kompetensförsörjning? Jobbar inom Kommunen där står snart varenda förvaltning och säger att det finns ingen personal i kärnverksamheten, vad liknar det? Har den informationen inte kommit fram till politikerna? Är det bara egen vinning som gäller i tjänstemannaled?