Gå direkt till Nyheten (Lidköpingsnytt; Onsdag Dagens namn är Vendela)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 20 juli 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Lidköpingsnytt; Onsdag Dagens namn är Vendela

Publicerad Wednesday, 08 November 2023, 07:27 av Samuel Lundell

Lidköpingsnytt – nyheter från västra Skaraborg
Om cookies; Ingen kontrollerar inte vem som läser Lidköpingsnytt, ingen registreras. Statistik förs över antal läsare, men inget enskilt.
Kontakta Lidköpingsnytt:
– redaktionen@lidkopingsnytt.nu
– vd@lundellgruppen.se
(Vill du ha ersättning för insända, publicerade bilder måste det uppges när bilden skickas in. Vi kan komma att återanvända insända bilder utan att meddela fotografen.)

Lidköpingsnytt har utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för Radio och TV.
Lidköpingsnytt omfattas genom utgivningsbeviset av lagar och regler i enlighet med lagen om yttrandefrihet, meddelarskydd m m.
Redaktör är Samuel Lundell.