Gå direkt till Nyheten (Dödsolyckor i trafiken – finns regionala skillnader)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 03 March 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Dödsolyckor i trafiken – finns regionala skillnader

Publicerad Monday, 18 December 2023, 21:10 av Rasmus Ahlblom

En rapport från M Sverige tyder på stora skillnader på dödsolyckor i trafiken beroende på län i Sverige.

M Sverige har nyligen släppt sin rapport Tema vägsäkerhet. Storstadsområden och vissa län i Svealand och Götaland har låga dödstal i relation till befolkningsmängden, medan områden med skog utmärker sig med betydligt högre relativa dödstal. En avgörande faktor bakom dessa olikheter är ojämlikheten i vägarnas kvalitet, menar M Sverige.

Av mätningar från 2010-2019 är dödsolyckorna som mest per 100 000 invånare i länen norrut såsom Norrbotten och Jämtland. Där kan det ske uppemot 6 dödsfall per 100 000 invånare/år, i Stockholm är det cirka 1 dödsfall. Västra Götalands län sticker inte ut i mätningen gentemot andra närliggande län och ligger någonstans mellan de nyss nämnda.

En sämre standard på vägnätet ökar risken för dödsolyckor. Regionala skillnader i befolkningstäthet, tillgängligheten till kollektivtrafik och polisnärvaro bidrar också till skillnaderna. För att minska olycksrisken krävs en förbättring av vägkvaliteten i de regioner där olyckstalen är högre, enligt Tony Gunnarsson, trafiksäkerhetsexpert på Riksförbundet M Sverige.

Många av olyckorna inträffar på smala landsvägar med hastighetsgränser mellan 70 och 90 km/tim. Dessa vägar lider av dåligt underhåll, felaktig utformning och saknar mittseparering. Landsvägar med lägre hastighet präglas av krokiga kurvor och lägre standard på vägytan, vilket ökar risken för olyckor.