Gå direkt till Nyheten (BB-vården under pandemin skapade missnöje – ”jag betydde ingenting”)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

BB-vården under pandemin skapade missnöje – ”jag betydde ingenting”

Publicerad Monday, 19 February 2024, 16:16 av Frans Johansen

”Ett absurt beslut”, ”en skandal” och ”jag betydde ingenting” var några av enkätsvaren till en studie från Göteborgs universitet. Studien handlar om BB-vården under covid-19-pandemin.

Under pandemin fanns ett partnerförbud på BB på flertalet sjukhus runtom i landet. Detta skapade oro och missnöje med vården, särskilt bland partner till förstföderskor. Det framgår av den aktuella studien, publicerad i tidskriften Birth.

Studien baseras på enkätsvar med 727 gravida samt deras partner om bland annat vad de tyckte om förlossnings- och BB-vården. Där jämfördes de som fick barn innan pandemin med de som fick barn under pandemin.

Data kommer från forskningsprojektet Graviditet, föräldraskap och demokrati, PregDem, vid Göteborgs universitet samt från Graviditetsregistret.

– Studien påvisar en 30-procentig nedgång av nöjdheten med BB-vården då partner inte längre fick vistas på BB. Partner till förstföderskor påverkades mest, i den gruppen sjönk nöjdheten med 43 procent. Motsvarande nedgång kunde inte observeras för förlossningsvården där partner fortsatt fick vara med, säger Petrus Olander, statsvetare och en av två förstaförfattare.

Förlorade dagar med bebisen

Trots en förståelse för smittorisker befann sig en känsla av exkludering både som partner och förälder.


ANNONS

”Tidigare hade jag hört att min roll som pappa är viktig, men plötsligt betydde jag ingenting”, säger en person i studien.

För vissa kunde det kännas absurt.

”Om jag som partner spenderar tre dagar på förlossningen med mamman finns det ingen anledning för mig att inte få gå in på BB, där man har mindre kontakt med personal.”

Även ilska och besvikelse uttrycktes bland svaren.

”Det är skandal att en pappa inte tillåts på BB när hans fru genomgått kejsarsnitt! Nu berövas pappan på de två första dagarna med sitt barn! Inte ok! Två dagar man aldrig får tillbaka!”

Upplevelsen av förlorad tid med barnet återkommer i flera enkätsvar, konstaterar Lisa Berglin, ST-läkare och doktorand inom obstetrik och gynekologi, och även hon förstaförfattare:

– Att förstföderskors partner tyckte det var extra jobbigt att inte få följa med till BB efter förlossningen beror på att de flesta av dessa också blev föräldrar för första gången, och att deras första dagar ihop med bebisen försvann. Samtidigt oroade de sig för att den hårt belastade BB-personalen inte skulle kunna kompensera för deras frånvaro på BB, och att det skulle kunna orsaka brister i vården av den nya familjen, säger hon i ett pressmeddelande.

Uppföljning på gång

Inga medicinska komplikationer kunde kopplas till graden nöjdhet i resultaten. Men forskarna betonar ändå vikten i att mäta nöjdheten. Det blir som en indikator för den svenska BB-vården att kunna underlätta föräldraskapet för nyblivna föräldrar. Vidare kommer forskningen att följa upp de som påverkades av vistelse förbudet på BB.