Gå direkt till Nyheten (GDPR)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 02 March 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

GDPR

2018 införs en ny lag om hantering av personuppgifter på internet.
En grundprincip är att registrerade medier – Lidköpingsnytt är ett sådant – med ansvarig utgivare hanterar personuppgifter under särskilda regler och alltså inte berörs av personuppgiftslagen i vanlig mening.
Lidköpingsnytt är dock skyldig att redovisa vilka register som används av affärsmässiga skäl.

När du läser Lidköpingsnytt placeras en cookie på din dator. Den har vi ingen användning av på något sätt.

Tidningen produceras och läses på Lidköpingsnytts egna server som kräver egna lösenord för att öppna. Detta sker i en programvara som heter WordPress. Programvaran är nedladdad och hanteras på egen server. Denna sparar IP-adresser från läsare i cirka 30 dagar. Dessa IP-adresser används endast av statistiska skäl, och hanteras av Google Analytics. Även dessa programvaror kräver särskilda uppgifter för att kunna läsas av utomstående. Inga uppgifter annat än generella för läsekretsen används mer än till läsarstatistik.

När du läser Lidköpingsnytt placeras en cookie på din dator. Den har vi ingen användning av på något sätt.

Läsarstatistik visar hur många besökare Lidköpingsnytt har, hur många besök som görs, hur många sidor som läses. Här kan även utläsas vilka artiklar som läses mest, minst etc. Men det  går inte att läsa ut något om enskilda läsare. Vi kontrollerar inte intressen, eller vilka annonser man klickat på eller något sådant.
Vi kan se hur stor procentuell andel som läser Lidköpingsnytt på dator, paddor (motsv.) och mobiltelefoner.

Lidköpingsnytts register är till för produktionen av Lidköpingsnytt. Vi lämnar inte ut några uppgifter till andra, och det är vi noga med. Varje uppgift är en sak mellan den registrerade och Lidköpingsnytt.

Lidköpingsnytt har lokalt (inte på internet) ett register över prenumeranter på Nyhetsbrevet. Det omfattar e-postadresser och till dessa finns ofta kopplade ett namn. Alla i registret finns där på egen begäran och stryks så fort någon vill lämna det. Alla uppgifter hålls strängt hemliga, och finns alltså inte på internet mer än när nyhetsbrevet skickas ut. Även här är möjligheten att läsa andras namn ytterst begränsade. Men e-postservern (egen server hos Ember, Lidköping) har uppgifterna vid varje utskick. Det sparas i 30 dagar.

Publiceringen av annonser sker dock med hjälp av ett externt program – Revival – som också kräver omfattande koder för att nå. Det programmet hanterar färdiga annonser, när de ska publiceras, och vem som är beställare. Kopplat till varje annons finns ofta e-postadresser. Allt detta klargör vi med respektive kund.

Utöver detta ovan, som hör till den mer publika delen, finns ett kundregister som används för att göra anteckningar om kontakter med kunder. Det gäller även tidigare kunder. Programmet ligger externt vid HiRice. Uppgifterna används endast internt för att hålla kontroll på försäljning och överenskommelser. Uppgifterna är skyddade av koder som inte lämnas ut.

Personnummer och postadresser lagras aldrig på någon dator hos Lidköpingsnytt – varken internt eller externt. Adresser finns dock på papper i pärm.

VILL DU veta vad som finns om dig i våra register?
Skicka ett e-brev till info@lidkopingsnytt.nu och ställ frågan. Vi ska hantera det så snart vi kan. Är det bråttom – ring Lidköpingsnytt på kontorstid tel 0510-21290 och be att få en sammanställning.

Vill du lämna något av våra register – hör av dig till info@lidkopingsnytt.nu. Då stryker vi allt om dig omedelbart.

Lidköpingsnytts redaktion följer Spelregler för Press, Radio och TV.

Är du nöjd med ovanstående – då behöver du inte göra något alls. Vi fortsätter som förr och kommer att fortsätta vara rädda om dina uppgifter.

Slutligen: Om det uppstår misstankar om att någon på något sätt lyckats komma över uppgifter från oss – då ändrar vi rutiner med säkerhetskoder snabbt.

Innehållet i Lidköpingsnytt är skyddad enligt lagen om upphovsrätt.

Kopiering av material ur Lidköpingsnytt är tillåten för undervisning och i skolor.

All annan kopiering utan tillstånd av redaktionen är förbjuden.

Redaktör och ansvarig utgivare är Björn Smitterberg.

Lidköpingsnytt.nu är registrerad enligt lag om etermedier vid myndigheten för radio och TV.