Gå direkt till skola & utbildning-nyheterna

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 12 juli 2024

De blev antagna till Olinsgymnasiet i Skara – hela listan

Olinsgymnasiet

På måndagen publicerade Utbildning Skaraborg antagningslistorna till gymnasiet i höst. Nedan följer listan med alla elever som blivit antagna till Olinsgymnasiet i Skara i höst.

0

De blev antagna till Olinsgymnasiet i Götene – hela listan

Olinsgymnasiet

På måndagen publicerade Utbildning Skaraborg antagningslistorna till gymnasiet i höst. Nedan följer listan med alla elever som blivit antagna till Olinsgymnasiet i Götene i höst.

0

De blev antagna till Lagmansgymnaiset – hela listan

Vara kommun - Lagmansgymnasiet

På måndagen publicerade Utbildning Skaraborg antagningslistorna till gymnasiet i höst. Nedan följer listan med alla elever som blivit antagna till Lagmansgymnasiet i Vara i höst.

0

De kom in på Academy of Music and Business i Vara

Academy of music and business i Vara

Nedan kan du läsa alla namnen på de som blivit antagna till Academy of Music and Business i Vara.

0

De blev antagna till De la Gardiegymnasiet – hela listan

På måndagen publicerade Utbildning Skaraborg antagningslistorna till gymnasiet i höst. Nedan följer listor med hundratals elever som blivit antagna till De la Gardiegymnasiet i höst.

0

Skolinspektionen ger kritik till Katedralskolan

Skara kommun får 4,8 miljoner till nyanlända och flerspråkigas lärande

Skolinspektionen ger kritik till Katedralskolan i Skara. Läs om kritiken nedan.

0

Axevalla Hästcentrum redovisar hårt söktryck

Storsatsar på nytt hästcenter vid Axevalla

Det har varit hårt söktryck till Axevalla Hästcentrum. Antalet förstahandssökande har ökat från 38 elever till 54.

Full fart i Sparbanksspåret under torsdagen

Stenportens Anpassad grundskola har testat att åka längdskidor. Se flertalet bilder samt några ord från Gympa-Helena och Träslöjds-Peter.

Populärt att kombinera idrott och studier på Katedralskolan

I höst är det närmare 70 elever som valt att gå LIU (den lokala idrottsutbildningen), vilket är nästan en fördubbling från förgående termin.

Nytt besparingskrav i kommunen – måste spara 40 miljoner nästa år

Lidköpings kommuns förvaltningar – eller som det nästa år heter – sektorer – måste spara – eller öka inkomsterna – med 40 miljoner kronor under nästa år.

Lärare vill ha lag mot för stora barngrupper

I Lidköping är 22 procent av de åldersindelade barngrupperna större än de får vara.
Nu kräver lärarfacken att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek.

Utbildningsnivån bland utrikesfödda stiger – men inte i Lidköping

Andelen utrikesfödda i arbetsför ålder med minst en gymnasieutbildning ökar i nästan hela landet. Men Lidköping går mot strömmen, visar statistik från SCB. Här är andelen ungefär densamma som år 2000.

Vill gå vidare med planer för högstadier och fullstor hall

Förvaltningen Service har tillsammans med Barn- och skolförvaltningen nu kommit så långt i förberedelserna att det är dags att projektera för en delvis ny Dalängskola och en omfattande ombyggnad av Rudenschöldskolan.

Blir chef för Bildnings-sektorn

Det är nu klart att Pär Arvidsson Fäldt blir chef för sektor Bildning som startar sin verksamhet den 1 januari 2023.

Lärplattform har läckt uppgifter om unga

Uppdaterat: Lidköping inte drabbat.

Lidköpingspedagoger ger ut ny bok

I sin serie Gnissel har nu Linda Palm och ÅsaMia Alteryd skrivit ytterligare böcker och nu vänder man sig bl annat till barnen på fritids.

Gymnasieelever som har tennis på schemat

Lidköpings Tennisklubb och De la Gardiegymnasiet välkomnar nya NIU elever till Lidköping!

Här är årets studenter vid De la Gardie

Här är alla avgångsklass-elever på De la Gardie i år.
Utspring på onsdag 1 juni.
(Arkivbild)

Wilma och Céline från Lidköping vann guld och silver i Måleri-SM

Efter tre hektiska dagar i Växjö under Yrkes-SM 10-12 maj, har Sveriges bästa målare utsetts – hon kommer från Lidköping! Wilma Engelbrektsson, 18, som går på De la Gardiegymnasiet i Lidköping har i tävlingsmoment som snickerimålning, tapetsering, färgnyansering och bildöverföring, korats som vinnare av Måleri-SM 2022.

Examen på Formakademien; Vårutställning

Andraårseleverna på Formakademiens kurser i keramik, designmodellör och mönsterdesign jobbade i dag med att formge den gemensamma utställningen som är ett examensprov. Efter två år så väntar nu verkligheten för eleverna – allt de lärt sig och allt de kan ställs nu på prov. Utställningen som öppnar på lördag är ett slags tack till utbildningen i Lidköping.

Förslaget till högstadieskolor budgeteras

Kommunstyrelsen beslutade i dag att högstadieskolorna Dalängen och Rudenschöld ska byggas om och moderniseras. Frågan om att bygga en ny högstadieskola på Framnäsområdet har skjutits på framtiden.

Klart för Broholms förskola

Broholmskolan fick i dag klartecken för elevpeng till en ny förskola för cirka 40 barn.

Eniga skolpolitiker beslutade om ersättning till privatskola
Inte i nivå med vad skolan begärt

När privatskolan i Raoul Wallenberggruppen planerade för att etablera en skola i Lidköping användes uppgifter från 2020. Nu är situationen annorlunda, och kommunen erbjuder nu en annan ersättning vilket gör att den nya skolan får mindre pengar.

Översyn av säkerheten vid De la Gardie

Efter de allvarliga händelser som drabbat skolor runt om i landet de senaste åren har en översyn av säkerheten påbörjats vid De la Gardie.

Lärarfack: Stor brist på behöriga förskollärare i Lidköping

Över 70 behöriga förskollärare saknas i Lidköping. Det skriver Lärarförbundet i ett pressmeddelande.

Skolan bör förändras och inriktas på att ge sociala verktyg åt eleverna

– Skolan måste stimulera barnen till kunskap, annars riskeras ett intellektuellt handikapp.
Det skriver Torwald Åberg.

“Föräldrar tackar nej till extra undervisning”

Många föräldrar, alldeles för många, enligt förvaltningen Barn- och Skola, tackar nej till erbjudandet om extra undervisning.

Rivstart för ukrainska flyktingar

Unga som flyr Ukraina och kommer till Lidköping får en rivstart.  När denna vecka är slut kommer det att finnas hundratals barn och de hamnar direkt i  skolorna.

Frånvaro utan skäl, skolk – ett växande problem i Lidköping

Skolor i Lidköping kommer nu att ta hjälp av Social Välfärd för att finna lösningar på problem med att elever inte kommer till skolan.

Lärarbehörigheten minskar i Lidköping

Andelen lärare med behörighet i minst ett ämne gick ner i Lidköpings kommun förra året. Men kommunen har fortfarande hög lärarbehörighet i ett riksperspektiv.

Friskolor får planerna för högstadier att krympa

Nu är den första utredningen klar om hur många högstadieskolor Lidköping behöver. Det har konstaterats att behovet av högstadieplatser minskar jämfört med tidigare planer.

“Tango” blir “Vklass” för elever och föräldrar

Lidköpings kommun har nu beslutat byta datorprogrammet “Tango” till ett nytt.
Det kräver att användarna byter sitt program före augusti – närmare info kommer till användarna.

Regeringen föreslår ny resursfördelning för skolor

Kommuner har till skillnad från fristående skolor ett lagstadgat ansvar att anordna utbildning för kommunernas elever. Fristående skolor ska därför inte ges ersättning för ett ansvar som de inte har. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss som syftar till att öka likvärdigheten mellan kommunala och enskilda huvudmän samtidigt som principen om lika villkor upprätthålls.

Grönt på Lidköpings skolor vad gäller pandemi

Det var på förmiddagen i dag inga problem för förskolor och grundskolor i Lidköping – 39 enheter – med coronasmitta. Förra veckan var det riktigt problematiskt och flera åtgärder sattes in.
Uppdaterat 13,58: Fyra enheter har vid lunchtid rapporterat ansträngt läge (gult)

Inga planer på skola i Filsbäck
– Elevunderlaget räcker inte

Barn- och skolnämnden hade i dag en omfattande dialog efter att Moderaterna tidigare tagit initiativ till en satsning på ny skola i Filsbäck och idrottshall i Vinninga. Förslaget från Moderaterna röstades ner – trots ett visst stöd från Sverigedemokraterna.

Personalkris stoppar förskoleverksamhet

Från och med måndagsmorgonen kommer Lidköpings kommuns förskolor inte kunna ta emot barn vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga med annat barn. Anledningen är hög sjukfrånvaro som skapat stor personalbrist.

Drogmissbruk i Lidköping oroande omfattande

”Säg nej till droger” – nu startar en omfattande kampanj för att motverka droger bland barn och unga

På nya jobb i Lidköpings kommun

Här är alla som i november fick nya uppdrag eller förnyade anställningar vid Lidköpings kommun.

Nytt program på De la Gardie sär för fastighet, anläggning och bygge

Nästa höst startar Gymnasiesärskolan på De la Gardiegymnasiet i Lidköping ett nytt nationellt program – Programmet för fastighet, anläggning och byggnation.

Torsdag en avgörande dag för högstadieskolorna

På torsdag inleds nästa års budgetarbete när det gäller investering i högstadieskolor. Här är det främst Dalängskolan och Rudenschöldskolan som ligger i vågskålen. Totalt beräknas det kosta 160 miljoner kronor att skapa nya lokaler.

Negativt om (SD)-förslag om Mellbyskola

Sverigedemokraterna har föreslagit att en ny förskola och grundskola för låg- och mellanstadierna skapas i Mellby, för att på sikt avlasta Råda skola. Förslaget bygger på att nya bostadsområden till kommer i området.

Nominerades till Hållbarhetspris

Broholmskolan, Lidköping, är nominerad till att utses  till Årets Hållbara  Grundskola 2021.

Lidköping får anmärkning av skolinspektionen
Elev var frånvarande hel termin

Trots att lärare, rektor, elevhälsovården och tjänstemän vid Barn- och skola-förvaltningen gjort en rad insatser som först i höst verkar ge resultat, får kommunen anmärkning av skolinspektionen. Det gäller  en elev i ett lågstadie som under förra hösten var borta allt oftare från skolan, och i december  inte alls var i skolan.

Ombyggnad av två högstadieskolor föreslås

Efter ett omfattande planeringsarbete föreslår nu Barn- och skolnämnden och Servicenämnden att två av Lidköpings högstadieskolor byggs om, att det rivs och byggs nytt.
Uppdaterat med skisser 17,12.

Coronan drabbade eleverna i Lidköping olika
Ny rapport i dag

Rapport till Lidköpings skolpolitiker i dag:
– Svårt att entusiasmera  eleverna

Elever i Lidköping får vaccin i skolan

Nu erbjuds alla 12 till 15-åringar på Lidköpings kommuns grundskolor vaccination mot covid-19 på skoltid. Vaccinationerna kommer genomföras under vecka 42 och vecka 43. Vaccinationen är möjlig tack vare ett samarbete mellan Barn & Skola i Lidköping och Västra Götalandsregionen, genom de lokala vårdcentralerna.

Förslag till ny fördelning av stöd till elever

Ett nytt förslag till fördelning av resurser som bygger på elevers behov i större utsträckning än hittills har utarbetats och föreläggs politiker i Barn- och skolnämnden nästa vecka.

Staten ökar krav på skolorna – inför nya kontrolldialoger

Tydligare statligt ansvar för kvalitet och likvärdighet i skolväsendet

Campus öppnade för utbildning av florister

I dag öppnas dörrarna till de nya lokalerna för lärlingsutbildningen till florist i Lidköping. Det är  ett helt nytt samarbete har inletts med branschskolan Flower Academy, och Campus Västra Skaraborg är huvudman för utbildningen.

Fler elever till de la Gardie – behöver mer än Rudenschöldskolan

Gymnasiet i Lidköping, de la Gardie, behöver de närmaste åren får plats för cirka 200 elever till. Det betyder lokaler för 2.200 elever och det diskuteras om närmaste grannen – högstadiets Rudenschöldskolan ska kunna byggas om till gymnasiet.

Skolstart i Lidköping

Den 16 augusti är det slut på åretssommarlov och skolorna inleder höstsäsongen. Här kan du se hur skolorna startas.
Informationen för Dalängskolan och Stenportskolan har ändrats kl 13.

Regeringen föreslår vidareutbildning för pedagoger

Nationellt professionsprogram ska ge rektorer, lärare och förskollärare bättre kompetensutveckling under hela yrkeslivet

Nu kan UF-företaget blir bäst i Europa

Den 11 maj i år avgjordes SM i Ung Företagsamhet, där över 200 UF-företag tävlade om SM-guld i 17 olika kategorier.
Lidköpingsföretaget Shear Joy UF gick hela vägen och tog det prestigefyllda SM-guldet Årets UF-företag, och representerar Sverige i EM i Ung Företagsamhet i Litauen den här veckan.

Lista över stipendiater vid De la Gardie

Nu har listan över stipendiater vid De la Gardiegymnasiwet blivit kompletterad.

Här är alla som tar studenten på De la Gardiegymnasiet

Denna vecka är det dags för hundratals elever vid De la Gardie att avslutasina gymnasiestudier genom det som kallas utspring. Arkivbild.
Uppdaterad version

Fler valde De la Gardiegymnasiet

De la Gardiegymnasiet ökar antalet antagna elever efter omvalsperioden, från 506 till 524.

Satsningar på skola i Filsbäck och hall i Vinninga föreslås av skolpolitiker

En ny skola i Filsbäck, en ny hall för idrott och andra aktiviteter i Vinninga. Det vill moderaten Kristina Classon ha utrett.

Nu finns beslut om hur “coronatappad” undervisning ska tas igen

Under coronaperioden har en del elever tappat en del lektionstid. Bl a har ett par skolor med kort varsel fått stänga vissa klasser. Nu finns beslut på hur tiden ska tas igen.

Skolpolitiker står fast: Vi behöver alla högstadieplatser

Barn- och skolnämnden beslutade i dag att informera om att de planer som upprättades för högstadierna 2018 måste genomföras. Bakgrunden är att det börjat diskuteras hur Dalängen- och Rudenschöldskolorna ska användas framöver.

Inga betyg för fjärdeklassare i Lidköping

Ingen av skolorna i Lidköping har visat intresse för att införa betyg för elever i fjärde årskursen.

Stor brist på ferieplatser i Lidköping
– Vi försöker övertala alla!

Det finns i dag cirka 250 ferieplatser inom kommunal verksamhet samt deras bolag. Det behövs cirka 150 till för att Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska bli nöjd.

Lidköping protesterar mot gymnasielinjer i Götene

Olinsgymnasiet i Skara har hos skolinspektionen begärt att få starta  utbildningar som stör andra  skolor och De la Gardiegymnasiet är ett sådant.

Digital presentation för presumtiva elever på De la Gardie

– För att ytterligare ge eleverna möjlighet till mer information inför gymnasievalet (omvalsperiod 15 april-15 maj) kommer De la Gardiegymnasiet att anordna DLG Open digitalt.
Det skriver gymnasiechefen på De la Gardiegymnasiet i ett skriftligt meddelande i dag.